Fakulta informatiky

Základné informácie

Vydanie

 

Držiteľom preukazu študenta sú všetci denní aj externí študenti Paneurópskej vysokej školy aj v prípade, že sú súčasne zamestnanci PEVŠ. Preukaz študenta je povinný doklad ku štúdiu.

Podmienkou vydania čipovej karty – preukazu je:

  • evidencia študenta v UIS (vykonaný zápis do ročníka)
  • digitálna fotografia v UIS (študent si sám vloží/aktualizuje fotografiu v UIS)
  • študent musí potvrdiť v UIS súhlas so spracovaním osobných údajov pre “CKM” a distribútora kariet “TransData”, v prípade Preukazu študenta PEVŠ len súhlas pre “TransData”
  • zaplatenie poplatku za preukaz

Zaplatiť, vložiť/aktualizovať fotografiu a potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov je nutné do 3 dní od zápisu študenta do štúdia.

 

Postup na objednávku študentského preukazu

Študent:

 1. Je povinný nahlásiť typ preukazu študijnej referentke pri zápise do ročníka. Na výber sú dva typy kariet pre denných študentov: ISIC alebo Preukaz študenta PEVŠ. Externí študenti môžu mať len Preukaz študenta PEVŠ.
 2. Sám vloží/aktualizuje fotografiu (po prihlásení do UIS sekcia “Prispôsobenie informačného systému” – Vloženie fotografie alebo Portál študenta – ikona “Vloženie fotografie”). Študent je zodpovedný za vloženú fotografiu v systéme, ak fotografia nezodpovedá podobe študenta, alebo nie je vhodná na preukaz, študent musí znova zaplatiť výrobu nového preukazu.
 3. V UIS potvrdí súhlas so spracovaním osobných údajov pre “CKM” a distribútora kariet “TransData”, v prípade Preukazu študenta PEVŠ len súhlas pre “TransData” (po prihlásení do UIS – Portál študenta – ikona “Súhlas so spracovaním údajov”).
 4. V UIS vznikne požiadavka na platbu vo výške ceny vybraného preukazu. Platbu je možné realizovať pomocou poštového poukazu typu U, alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu príslušnej fakulty, na ktorej študent študuje.
  Ako variabilný symbol je potrebné použiť rovnaký v. symbol, ktorý študent použil pri platení školného. Variabilný symbol je možné nájsť aj v UIS po prihlásení (Portál študenta – Financovanie štúdia).
 5. Po vyhotovení preukazu dostane notifikáciu prostredníctvom e-mailu v UIS.
 6. Hotový preukaz si prevezme na študijnom oddelení príslušnej fakulty a priloží k univerzitnému terminálu (skontrolujte si platnosť preukazu, dopravných zliav a v prípade chyb napíšte na preukaz@paneurouni.com).

 

Po prevzatí študentského preukazu je potrebné následne aktivovať preukaz priložením k univerzitnému terminálu, ktorý sa nachádza na vrátnici PEVŠ.

Aktivovať je potrebné ISIC aj Preukaz študenta (dennej formy) PEVŠ.

 

Na stiahnutie:

Manuál k študentským preukazom

 

Prolongácia

 

Prolongácia karty je možná až po zápise do štúdia.

 

Na stiahnutie:

Manuál – prolongácia

Manuál – prolongácia TransData

 

Strata

 

Každú stratu, krádež alebo iné odcudzenie karty je povinný jej držiteľ bezodkladne oznámiť na preukaz@paneurouni.com, karta bude pre jej prípadné zneužitie okamžite (v rámci pracovného času) zablokovaná.

V prípade straty, krádeže alebo odcudzenia je nutné zaplatit’ poplatok ako za novú kartu.

Po uhradení poplatku (a jeho zobrazení potvrdenia o zaplatení v UIS), je študent povinný napisať na adresu preukaz@paneurouni.com a požiadať o vydanie duplikátu preukazu. Požiadavka na výrobu karty sa odošle do výroby. Po jej doručení na študijné oddelenie bude študent informovaný a požiadaný o jeho prevzatie. Preukaz bude s rovnakou dobou platnosti ako pôvodný a bude ho potrebné aktivovať (len preukaz denného štúdia) na termináli PEVŠ.

 

Poškodenie

 

V prípade nefunkčnosti čipovej karty je potrebné túto kartu osobne doniesť na Študijné oddelenie PEVŠ. Pokiaľ táto karta nebude vykazovať viditeľné mechanické poškodenie, bude reklamovaná u výrobcu kartiet, kde prebehne test čipovej karty. Až po záverečnom vyjadrení z testu bude rozhodnuté o následnom vydaní novej karty. Čipové karty s jej elektronickými funkcionalitami sú odolné voči kopírovaniu, mechanickému poškodeniu a opotrebovaniu podľa platných noriem a predpisov týkajúcich sa predmetnej komodity.

Pozor! Mechanické poškodenie, nebude uznané ako reklamácia.
Kartu si nevkladajte do zadného vrecka nohavíc, kde môže dôjsť k takémuto poškodeniu!!!