Executive LL.M Vysoké Tatry

Executive LL.M Vysoké Tatry

, Executive LL.M Vysoké Tatry

Právnické LL.M. štúdium pre právnikov a neprávnikov.

Realizované lektormi zo sveta biznisu a práva v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Náš program vychádza z najlepšej anglosaskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu.

V súvislosti s Coronavírusom by sme radi oznámili ucházdačom o štúdium, že nábor na najbližší termín so začiatkom 16.5.2020 pokračuje bez zmeny.  Študijný program je nastavený tak, aby umožnil  v prípade potreby individuálny plán štúdia bez nutnosti návštevy školy pre každého študenta.  Jedná sa o študijný program Executive LL.M. v Bratislave.

 

, Executive LL.M Vysoké Tatry

Intenzívne programy realizované vo Vysokých Tatrách sú rovnakého rozsahu a kvality ako naša výučba v Bratislave. Nový koncept štúdia sme pripravili pre študentov, ktorí preferujú intenzívnejší priebeh štúdia, žijú alebo pracujú v lokalite výučby, alebo sú naopak zo vzdialenejších destinácií a chcú štúdium spojiť s pobytom vo Vysokých Tatrách. Výučbu sme rozdelili na dve intenzívne sústredenia a presunuli ich do 4* hotelov vo Vysokých Tatrách – historického Grandhotelu Praha**** v Tatranskej Lomnici a moderného Hotelu Lesná **** v Starej Lesnej. Študentom našich prestížnych programov tak chceme poskytnúť maximálne komfortné a podnetné prostredie vo výnimočnej lokalite.

 

Naša ponuka:

Executive LL.M. v Bratislave

Executive LL.M. – individuálny študijný plán, kvalitná alternatíva online štúdia

Najčastejšie otázky a odpovede, ako vybrať štúdium TU!

 

Náš koncept zahrnuje:
 • LL.M. program na slovenskej vysokej škole,
 • prezenčná výučba v českom / slovenskom jazyku v 8 kľúčových moduloch,
 • intenzívna forma s dvoma 5-dňovými sústredeniami,
 • štandardná dĺžka štúdia do jedného roka v závislosti na termíne promócie, priamy rozsah približne pol roka,
 • lektori z praxe so skúsenosťami z programov validovaných vo Veľkej Británii,
 • vedenie študijným koučom a lektormi počas celého štúdia,
 • študijné materiály a ďalšia výberová študijná literatúra,
 • výučba orientovaná na prax a písomné projekty z praxe študentov,
 • vedenie lektormi pri spracovaní písomných projektov a záverečnej práce,
 • aktívna podpora networkingu medzi šttudentmi,
 • zľava pre študentov a absolventov PEVŠ, VŠO, VŠPP
 • odovzdanie diplomu na slávnostnej promócii v sídle školy.

So zreteľom na intenzívnu prirodzene pobytovú formu štúdia ponúkame variantu pobytu s ubytovaním, ktorú odporúčame pre lepší zážitok aj networking, aj variantu bez ubytovania. Pre všetkých študentov je okrem služieb spojených so štúdiom v cene zahrnuté občerstvenie počas výučby, spoločný obed a večere. V prípade varianty s ubytovaním sú súčasťou služieb aj raňajky formou bufetu, neobmedzený vstup do wellness centra a parkovanie auta.

Viac o našom koncepte štúdia MBA a LL.M.

Čo je LL.M. štúdium? Master of Laws (LL.M.) je študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore práva. Úspešní absolventi profesijného programu obdržia diplom a získajú tak titul LL.M. uvádzaný za menom. Štúdium je založené na aplikácií teoretických znalostí z práva do praxe.
Komu je LL.M. určené? Nami ponúkané LL.M. programy sú určené individuálnym záujemcom z oblasti biznisu, práva a verejného sektoru, teda najmä podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem aj predstaviteľom neziskového sektoru a štátnej správy, právnikom, ktorí chcú získať či prehĺbiť si právne povedomie a rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva v kontexte podnikania.

Popri štúdiu v otvorených skupinách a pre individuálnych záujemcov ponúkame aj štúdium vytvorene na mieru pre uzatvorené firemné skupiny.

V čom je LL.M. iné než klasické štúdium práva? Oproti klasickému štúdiu práva, ktoré je zamerané predovšetkým teoreticky, sa od študentov obyčajne nevyžaduje okamžité uplatnenie ich teoretických znalostí v praxi sa u LL.M. štúdia naopak predpokladá, že študent je v podnikaní už etablovaný, zúčastňuje sa samostatného podnikania, alebo je v manažérskej, či inej výkonnej pozícií a bude tak bezprostredne aplikovať získané znalosti do svojej praxe. Výučba je preto orientovaná prakticky a je vedená s ohľadom na vyťaženosť študujúcich a podporu ich networkingu.
Ako prebieha výučba? Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka.

Štúdium je rozdelené do dvoch 5-dňových intenzívnych blokov. V každom bloku sú štyri dni výučby s jednodňovou prestávkou na konzultácie, osobné voľno, či networking. Po prvom 5-dňovom bloku je cca. štvormesačné obdobie na prípravu písomných projektov. Nasleduje druhý 5-dňový blok a potom obdobie na dokončenie zostávajúcich projektov a záverečnej práce. Počas výučby i pri spracovaní projektov sú študentom k dispozícii študijní kouči a lektori.

Päťdňové výučbové bloky sú striedavo v jednom z dvoch 4 * hotelov, ktoré sme vybrali ako to najlepšie vo Vysokých Tatrách: v historickom Grandhoteli Praha **** v Tatranskej Lomnici a v modernom Hoteli Lesná **** v Starej Lesnej. Štúdium je tak zároveň aj ochutnávkou prvotriednej 4 * hotelovej starostlivosti v Tatrách.

Moduly výučby:
 1. Úvodný workshop + úvod do práva
 2. Úvod do práva EU
 3. Záväzkové právo a prevencia vzniku pohľadávok
 4. Vymáhateľnosť práva
 5. Dôverné informácie a ochrana osobných údajov
 6. Obchodné korporácie, živnostenské a ďalšie podnikanie
 7. Pracovno-právne vzťahy
 8. Právna zodpovednosť manažéra a firmy
 9. Štátna regulácia podnikania

Detailný popis modulov

Termíny výučby: Predbežný termín je október 2019
Tím lektorov: Garant: JUDr. Sáša Navrátilová, MBA

JUDr. Sáša Navrátilová, MBA, JUDr. Eva Dobrovolná, PhD. , LL.M, JUDr. Jaroslav Králíček, PhD., JUDr. ,Jiří Navrátil,

Judr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

  Viac o lektoroch TU!

Písomné projekty a záverečná práca Po každom z ôsmich modulov odovzdáva študent písomný projekt spracovaný na praktickú zmysluplnú tému zo svojej firmy/organizácie či pre iný subjekt podľa dohody. Aby bola práca na projektoch maximálne prínosná a efektívna, sú témy písomných projektov a záverečné práce vopred konzultované so študijným koučom.

Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Teoretické rešerše nie sú požadované.

Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom a nepredstavuje pre študenta časový ani psychologický problém. Aby bola úspešnosť záverečnej práce maximalizovaná, sú pred jej odovzdaním na záverečnom workshope prezentované jej tézy a až po zapracovaní pripomienok je odovzdávaný finálny text. Záverečnú prácu hodnotia dvaja lektori – vedúci práce a oponent práce. Hodnotiaca stupnica je rovnaká ako pri písomných projektoch.

Diplom o absolvovaní  Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent na slávnostnej promócii diplom o absolvovaní od Paneurópskej vysokej školy.
Prijímacie konanie  Bez prijímacích skúšok , jeho náklady sú súčasťou školného.
Ubytovanie Ponúkame variantu pobytu s ubytovaním, ktorú odporúčame pre lepší zážitok aj networking, aj variantu bez ubytovania.

Päťdňové výučbové bloky sú striedavo v jednom z dvoch 4 * hotelov, ktoré sme vybrali ako to najlepšie vo Vysokých Tatrách: v historickom Grandhoteli Praha **** v Tatranskej Lomnici a v modernom Hoteli Lesná **** v Starej Lesnej. Štúdium je tak zároveň aj ochutnávkou prvotriednej 4 * hotelovej starostlivosti v Tatrách.

Ubytovanie je možné poňať individuálne, vo dvojici študentov, s neštudujúcim sprievodom a rodinou.

Orientačné zvýhodnené ceny ubytovania na osobu:

Štandard ubytovania 1 noc 12 nocí
Samostatná osoba v dvojlôžkovej izbe €90,- €1080,-
Jedna osoba v plne obsazenej dvojlôžkovej izbe €50,- €600,-

Štandard: Grand Hotel Praha **** dvojlôžkové izby Hotel Lesná **** dvojlôžkové apartmány

Cena zahŕňa: ubytovanie podľa štandardu, raňajky formou bufetu, vstup do wellness, parkovanie, miestne poplatky a DPH.

Ďalšie možnosti – nižší / vyšší štandard, single-room, prístelky, apartmány a pod. podľa možností hotela. Rezerváciu ubytovania si podľa preferovaného štandardu zabezpečuje účastník sám. Vo všetkých prípadoch je možné využiť zvýhodnený promo kód našej akcie.

Cena štúdia Cena zahŕňa:
 • úvodné stretnutie so spoločenskou časťou,
 • priama výučba s lektormi (8 modulov po 8 hodinách),
 • farebne vytlačené materiály a elektronické prezentácie ku každej výučbe,
 •  balíček ďalších odporúčaných kníh,
 •  komplexné vedenie študijným koučom,
 •  vedenie a hodnotenie projektov v jednotlivých moduloch,
 •  vedenie a hodnotenie záverečnej práce,
 •  8 x  coffee break (3 × počas výučbového dňa),
 •  8 × spoločný 3 chodový obed,
 •  10× spoločná 4 chodová večera alebo večera formou bufetu,
 •  2 × uvítacia večera formou bufetu na začiatku každého bloku,
 •  prístup do informačného systému školy,
 •  náklady prijímacieho konania,
 •  daň z pridanej hodnoty (pre firmy odpočítateľná položka).

Jednorazová platba: 5750 EUR s DPH

Dve splátky: po 3019 EUR s DPH

10 splátok: po 633 EUR s DPH

Štúdium je daňovo uznateľný náklad. Pre firmy registrované k dani z pridanej hodnoty je možný odpočet DPH. Cena bez DPH je 4792 € za celé štúdium.

Ako tvoríme ceny? Prvá lekcia biznisu TU!

 

Ak Vám táto lokalita nevyhovuje, máte možnosť využiť individuálny študijný plán, alebo tradičné štúdium v Bratislave v cene 4460 EUR s DPH. Viac informácii emailom alebo telefonicky na kontaktnom čísle. Počet prijímaných študentov je obmedzený, prijímacie konanie môže byť ukončené aj skôr po naplnení kapacity otváranej triedy. 

Prijímame prihlášky pre:

Podanie prihlášky a postup:

 1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na program LL.M.
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si MBA program a miesto štúdia
 • nezabudnite si poznačiť Vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
 2. Počkajte, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať

 

Kontakt pre MBA / LL.M.

Bc. Roman Hruška, MBA

Tel: +421 910 829 281

Tel: +420 511 440 294

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

Pre študentov a absolventov poskytujeme zľavu z ceny štúdia, pre viac informácií nás prosím kontaktuje emailom alebo telefonicky.

Kontakt pre študentov:  PhDr. Miriama Mikulková PhD., E-mail: education@paneurouni.com