MBA a LL.M.

MBA a LL.M.

MBA a LL.M. programy pro české studenty.

Od roku 2017 naše vysoká škola nabízí nové vzdělávací programy vycházející z konceptu britských studií. Jejich hlavní charakteristikou je důsledná orientace na praxi. Manažerské MBA či právnické LL.M. jsou postaveny na prezenční výuce, délce studia do jednoho roku, lektorech z praxe z businessu (MBA), resp. advokacie (LL.M.).

MBA program připravili lektoři se zkušenostmi ze studijních programů britských univerzit realizovaných v České republice. LL.M. program připravili lektoři přednášející i pro Advokátní komoru ČR. Studium na naší škole je zaštítěno i akreditacemi standardních forem studia nejvýznamnější soukromé vysoké školy na Slovensku.

Výukovým jazykem je čeština, v češtině jsou i skripta ke každému modulu. Studenti mají během celého studia k dispozici studijního kouče (manažera/právníka) jako kvalifikovaného průvodce efektivním studiem. Písemné projekty, které jsou výstupem studia, jsou důsledně orientovány na praxi studentů (tedy žádné teoretické eseje).

Protože jsme převzali koncept britských programů i s lektory, kteří v nich vyučovali, neplatíme drahé licence zahraničním partnerům a provedli jsme další korekce, můžeme nabízet studentům nižší cenu na úrovni až třetiny ceny původních britských programů. Platba za studium je možná i na splátky. Náklady na studium jsou pro firmy daňově uznatelné a DPH odpočitatelné.

Naše MBA a LL.M. programy poskytují optimální mix kvalitních služeb a dostupných cen, zahrnujících i doplňkovou odbornou literatura občerstvení, společné obědy a další služby. Jsou ideální volbou pro všechny zájemce o tuto prestižní a na praxi orientovanou formu studia. Díky tomu se rychle staly nejžádanějšími programy na trhu.

V současnosti realizujeme výuku v Bratislavě, kde otevíráme skupiny 3× ročně. Pro slovenské i české studenty, nabízíme i individuální studijní plán bez nutnosti návštěvy školy.

Více informací v odkazech v Slovenské verzi stránek. Informace platí i pro Bratislavu. 

Executive MBA v Bratilsavě

Executive LL.M. v Bratislavě

Executive LL.M. individuální studijní plán

Executive MBA individuální studijní plán

 

Infolinka pre uchádzačov:

Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com