Právnické LL.M. pro české studenty

Právnické LL.M. pro české studenty

LL.M., program připravili lektoři přednášející i pro Advokátní komoru ČR. Studium na naší škole je zaštítěno i akreditacemi standardních forem studia nejvýznamnější soukromé vysoké školy na Slovensku.

, Právnické LL.M. pro české studenty


živé online přednášky 100% online

Výukovým jazykem je čeština, v češtině jsou i skripta ke každému modulu. Studenti mají během celého studia k dispozici studijního kouče (manažera/právníka) jako kvalifikovaného průvodce efektivním studiem. Písemné projekty, které jsou výstupem studia, jsou důsledně orientovány na praxi studentů (tedy žádné teoretické eseje).


Začátek studia od 12.2.2022

Naše LL.M., programy  jsou určeny individuálním zájemcům z oblasti businessu, práva a veřejného sektoru, tedy zejména podnikatelům, manažerům a zaměstnancům firem a organizací, představitelům neziskového sektoru, státní správy a samosprávy, právníkům a dalším, kteří chtějí získat či prohloubit si právní povědomí a rozvinout svoje znalosti v oblasti práva.

Lektoři

V rámci studia se věnujeme právu Evropské unie, českému, slovenskému ale i rakouskému a nemeckému.

Výhody LL.M., studia pro české studenty

  • kvalitní online studium na slovenské vysoké škole
  • čeští lektoři z praxe
  • délka studia do jednoho roku
  • výuka v češtině
  • vynikající ceny a možnost splátek
  • písemné práce v češtině
  • Studium je daňově uznatelným nákladem, pokud je fakturované na živnostenský list nebo právnickou osobu. Podmínkou pro odpočet DPH je registrace firmy k dani z přidané hodnoty.

Více informací v odkaze Slovenské verzi stránek.

Více informací o studiu

KONTAKT

Ing. Roman Hruška,PhD.,  LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281 

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com