MBA Slovensko

MBA Slovensko

MBA na Slovensku, ako správne vybrať?

Zbytočnosť alebo dobrá investícia? Pomôžeme Vám zorientovať sa. V tomto článku, nájdete takmer všetky informácie na jednom mieste.

Pozrieť ponuku MBA programov

V čom sa MBA a LL.M. štúdium líši od klasického štúdia?

 

 Rozdielov je viacero. Okrem prístupu k študentom a podpore networkingu je to najmä dôsledná orientácia na prax. Klasické ekonomické a právnické štúdium je zamerané veľmi teoreticky a od študentov sa nevyžaduje konfrontáciu teórie s praxou ani jej okamžité uplatnenie. U MBA a LL.M. štúdia sa predpokladá, že študent je už pracovne etablovaný, obvykle vo vyššej manažérskej / právnickej pozícii a pre túto prax aplikuje získavané znalosti. Štúdium je, preto orientované prakticky a je veľmi efektívnym vzhľadom na vyťaženosť študujúcich.

Aká je hodnota MBA a LL.M. diplomu všeobecne?

Pre niekoho má MBA a LL.M. štúdium hodnotu iba v získanom diplome, resp. v titule. Ak by to tak skutočne bolo, nebola by to dobrá investícia. Prínosy týchto prestížnych štúdií sú totiž oveľa ambicióznejšie. Okrem formálneho zvýšenia kvalifikácie a nových znalostí je to aj získanie nových kontaktov, impulzov do zamestnania či podnikania a v neposlednom rade sú to aj výstupy štúdia v podobe písomných projektov, ktoré naši lektori a študijní koučovia smerujú tak, aby boli skutočne pre študentov zmysluplné. Na všetky tieto aspekty sa naše programy zameriavajú. Zaujímavým pohľadom na efektívnosť nákladov na štúdium je aj možnosť získania nového zamestnanca, zamestnávateľa alebo zákazky vďaka novým kontaktom v skupine študentov. V takom prípade sa náklady na štúdium môžu vrátiť okamžite.

Aký je rozdiel medzi prezenčným a on-line štúdium?

On-line štúdium je “múdre” riešenie ako formálne zrealizovať štúdium a minimalizovať náklady (preto sa tak často využíva u dotačných projektov). V MBA a LL.M. štúdiu je ale veľmi dôležitá interakcia medzi lektorom a študentmi aj medzi študentmi navzájom, preto “on-line MBA štúdium” (či LL.M.) je kontraproduktívne. Je to len cesta ako za tisíce eur predať diplom s minimálnymi nákladmi niekoľkých stoviek eur. On-line MBA a LL.M. programy sú úplne v rozpore s duchom toho, čo to MBA a LL.M. štúdium je. Preto aj naša vysoká škola ponúka len prezenčnej štúdia, teda výučbu založenú na pravidelnom stretnutí lektorov so študentmi priamo na výučbe.

Prečo sú tak veľké rozdiely v cenách? Čo si za peniaze kupujem?

Najväčšími nákladmi na štúdium sú platy lektorov a v prípade akreditovaných programov licencie či iné poplatky zahraničným partnerom. Klasické britské štúdia tak stoja cca 12.000 €. Najlacnejšie ponuky agentúr, ktoré oba hlavné náklady nemajú, sú potom okolo 3.000 €. Naša škola išla odlišnou cestou – priviedli sme lektorov so skúsenosťami z výučby na tradičných britských programoch, ich know how sme uplatnili v našich podmienkach a namiesto platenia drahých licencií do zahraničia sme radikálne znížili cenu pre študentov. Ponúkame tak programy založené na britských štandardoch za cca. tretinovú cenu.

Prečo sú tak veľké rozdiely v cenách? Čo si za peniaze kupujem?

Najväčšími nákladmi na štúdium sú platy lektorov a v prípade akreditovaných programov licencie či iné poplatky zahraničným partnerom. Klasické britské štúdia tak stoja cca 12.000 €. Najlacnejšie ponuky agentúr, ktoré oba hlavné náklady nemajú, sú potom okolo 3.000 €. Naša škola išla odlišnou cestou – priviedli sme lektorov so skúsenosťami z výučby na tradičných britských programoch, ich know how sme uplatnili v našich podmienkach a namiesto platenia drahých licencií do zahraničia sme radikálne znížili cenu pre študentov. Ponúkame tak programy založené na britských štandardoch za cca. tretinovú cenu.

Prečo má niektorá konkurencia nižšie ceny?

To je jednoduché, nižšia kvalita stojí menej peňazí. Najnižšie ceny poskytujú agentúry poskytujúce on-line kurzy. Tie ušetria veľa prostriedkov za prácu lektorov, ale MBA a LL.M. štúdium bez kontaktu s lektorom a ostatnými študentmi je úplne v rozpore s podstatou týchto štúdií. Naše štúdia nie sú najlacnejšie na trhu, ale majú bezkonkurenčný pomer kvalita / cena, pretože optimálne kombinujeme kvalitu s efektivitou.

Aké sú pri jednotlivých štúdií rozdiely v lektoroch?

U programov na vysokých školách je dôležité sledovať, že nejde o bežných akademikov, ktorí sú zameraní teoreticky (musia realizovať výskum, publikovať pod.). Lektorský tím pri MBA a LL.M na vysokej škole by mal byť teda iný ako u ich ostatných tradičných programov. U vzdelávacích agentúr je situácia pestrejšia. Z dôvodu ich snahy o udržanie nízkych nákladov často angažujú štúdium opäť akademikmi, vrátane doktorandov, alebo idú druhým extrémom – využívajú osoby z praxe, ale bez akejkoľvek teoretickej prípravy a rozhľadu, takže výučba má povahu súboru ich osobných životných skúseností, ničím objektívne nepodložených. Často sú to profesionálni lektori čohokoľvek. U lektorského tímu je teda dobré sledovať vzdelanie lektorov, ich prax a skúsenosti. U lektorov, ktorí ovládajú všetko, je dobré byť dvojnásobne na pozore.

Kto učí u vás?

Vyberáme si lektorov, ktorí spĺňajú tri hlavné podmienky – dôkladnú znalosť veci, aby o nej mohli učiť, ľudí z praxe, aby o nej len neteoretizovali, a v neposlednom rade s orientáciou na zákazníka, aby študentom poskytovali tie najlepšie služby. Profesijne ide o manažérov, vlastníkov firiem, advokátov a pod., ktorí majú zároveň lektorské zručnosti a skúsenosti. Veľká časť našich lektorov vyučovala v MBA programoch pre Nottingham Trent University a Staffordshire University z Veľkej Británie, resp. pre advokátsku komoru (LL.M.). Pre našich lektorov nie je výučba hlavný zdroj obživy, je to skôr koníček a cesta ako spoznávať nových a zaujímavých ľudí a podľa toho tiež pristupujú k študentom.

Zhrnutie – Ako si vybrať to správne štúdium?

Hodnota diplomu vždy zodpovedá dôveryhodnosti toho, kto ho vydal. Všeobecne možno povedať, že najprestížnejšie je prezenčné štúdium v angličtine na známej britskej či americkej univerzite (iné štáty sú s veľkým otáznikom). To je ale veľmi drahé a trvá až tri roky. Kto si to však môže dovoliť finančne a časovo, je dobrá voľba štúdium na renomovanej univerzite v zahraničí. Časovo a finančne dostupnejšie variantom je prezenčné štúdium na slovenských či českej vysokej škole so skúsenosťami s týmto typom štúdia, ktorým sa neoplatí ohrozovať svoju povesť nekvalitnými programy – to je prípad našej školy. Vysoká škola totiž podlieha národnej akreditáciu a má preto v mnohých oblastiach nastavené vysoké štandardy štúdia. Popri tom vzdelávacie agentúry nepodliehajú žiadnym pravidlám a často je ich hlavnou kompetenciou nalákať študentov na zľavu a jednoduchosť štúdia. Diplom od takýchto subjektov má potom len hodnotu dôvery do nich vloženej, a svojmu nositeľovi môžu aj viac uškodiť ako pomôcť, pretože spôsob jeho nadobudnutia býva sa rovná so serióznosťou nositeľa. Pri výbere štúdia je teda potrebné byť veľmi pozorný a uvažovať kriticky. Jasným signálom k obozretnosti je ponuka on-line štúdia a veľmi nízka cena. Cenový rozdiel najlacnejších štúdií a programov na vysokých školách však nebýva dramatický.

Pozrieť ceny a ponuku MBA programov