Executive MBA – individuálny študijný plán

Executive MBA – individuálny študijný plán

, Executive MBA – individuálny študijný plánRozumieme študentom, ktorí nemajú možnosť sa pravidelne zúčastniť výuky v priestoroch školy pre pracovné vyťaženie, vzdialené lokality alebo iné dôvody. Skombinovali sme pre to online MBA a tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy školy. Pri individuálnom študijnom pláne nemusí chodiť študent do školy vôbec, všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia a lektorom je zabezpečená individuálne. Naviac každý študent počas celého štúdia komunikuje so študijným koučom, ktorý ho sprevádza štúdiom. Veľkou výhodou individuálneho študijného oproti online MBA je, že študent sa môže rozhodnúť kedykoľvek počas roka a navštíviť prednášky osobne aj napriek individuálnemu plánu, čo klasické online štúdium neumožňuje. Takto sme schopní zachovať kvalitu výuky v duchu štúdia MBA, zároveň sa prispôsobiť študentovi a dať možnosť sa počas roka kedykoľvek rozhodnúť a prispôsobiť štúdium aktuálnej situácii študenta.

Manažérske MBA štúdium je realizované lektormi so skúsenosťami z britských validovaných programov programov MBA Staffordshire University v  slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Nami ponúkaný MBA program vychádza z najlepšej britskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu.

V súvislosti s Coronavírusom by sme radi oznámili ucházdačom o štúdium, že nábor na najbližší termín so začiatkom 24.10.2020 pokračuje bez zmeny.  Študijný program je nastavený tak, aby umožnil  v prípade potreby individuálny plán štúdia bez nutnosti návštevy školy pre každého študenta.

Naša ponuka:

Executive MBA v Bratislave

Najčastejšie otázky a odpovede, ako vybrať štúdium TU!

 

 Náš koncept zahrnuje:
 • výučba v slovenčine a češtine
 • v Brne len v češtine s Českými lektormi
 • zľava pre študentov a absolventov PEVŠ, VŠO, VŠPP, aj pre rodinných príslušníkov
 • kvalitné štúdium na vysokej škole
 • lektori so skúsenosťami z britských MBA
 • výber z niekoľkých špecializácií
 • dĺžka štúdia do jedného roka v závislosti na termíne promócie
 • prezenčná výučba v 8 kľúčových moduloch
 • farebne tlačené a elektronické podklady k výučbe
 • lektori z praxe
 • výučba zameraná na prax
 • písomné projekty, ktoré majú zmysel, bez skúšok
 • študijný kouč
 • efektívne vedenie
 • podpora networkingu
 • profesionálna starostlivosť o zákazníka
 • priebežná starostlivosť o kvalitu
 • vynikajúce ceny a možnosť splátok
 • diplom o absolvovaní programu
 • možný individuálny študijný plán
 • možnosť odovzdávať písomné projekty v angličtine

Viac o našom koncepte štúdia MBA a LL.M.

Čo je MBA štúdium ?
Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore manažment. Úspešní absolventi programu obdržia diplom a získajú tak titul MBA, ktorý sa uvádza za menom.
Komu je MBA určené ?
Naše MBA programy sú určené individuálnym záujemcom – podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem a organizácií, predstaviteľom neziskového sektoru, štátnej správy a samosprávy a všetkým ostatným, ktorí chcú efektívne rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu so zameraním na prepájanie teoretických znalostí a praxe, získať nové kontakty a štúdium si poriadne užiť.

Popri štandardne otváraných MBA  programoch ponúkame aj štúdium pre skupinu osôb z jednej organizácie. Viac informácií tu.

V čom je MBA iné než klasické štúdium ekonomiky a manažmentu? Klasické ekonomické štúdium je zamerané predovšetkým teoreticky a od študentov sa nevyžaduje konfrontácia teórie s praxou ani jej okamžité uplatnenie. Naopak, u MBA štúdia sa predpokladá, že študent je v businesse už etablovaný, obvykle v manažérskej či inej exekutívnej pozícii a pre túto prax aplikuje získavané znalosti. Výučba je tak orientovaná prakticky a je veľmi efektívna s ohľadom na vyťaženosť študujúcich. Medzi študentami je tiež veľkou výhodou vzájomný o networking.
Ako prebieha výučba?
 • Pri individuálnom pláne nie je podmienkou avšak študent môže prezenčnú výuku využiť.

Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka.

Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne. Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré je dvojdňové: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý výučbový modul. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultácie a prípravu písomných projektov.

Moduly výučby:
 1. Úvodný workshop (4 hodiny + spoločenská časť)
 2. Business prostredie
 3.  Marketing
 4.  Riadenie ľudských zdrojov
 5.  Riadenie financií a rizika
 6.  Riadenie procesov a výroby
 7.  Riadenie zmien a krízového riadenia
 8.  Projektové riadenie
 9. Strategické riadenie

Detailný popis modulov výučby tu.

Študijný kouč: Každý študent má k dispozícii študijného kouča, ktorý ho vedie k úspešnému absolvovaniu štúdia, pomáha mu vytvoriť optimálnu stratégiu štúdia s výberom tém písomných projektov a pod. V prípade výskytu problémov v priebehu jeho štúdia mu aktívne pomáha pri ich riešeniach.

 

Termíny výučby:  Začiatok: 24.10. 2020 

Harmonogram výuky: 24.10.2020, 25.10.2020, 14.11.2020, 12.12.2020, 16.1.2021, 20.2.2021, 20.3.2021, 24.4.2021, 22.5.202

Tím lektorov: Garant MBA: Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA

Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA, Ing. Martin Přibyl, Ph.D., doc. PhDr. Lubomír Kostroň CSc., MA, Ing. Josef Polák, Ph.D., Ing. Ondřej Valsa, CSc., MBA, RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková Ph.D., MBA, Ing. Jitka Kominácká, Ph.D., Doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Viac o tíme lektorov

 

Písomné projekty a záverečná práca

Po každom z ôsmich modulov odovzdáva študent písomný projekt spracovaný na praktickú zmysluplnú tému zo svojej firmy/organizácie či pre iný subjekt podľa dohody. Aby bola práca na projektoch maximálne prínosná a efektívna, sú témy písomných projektov a záverečné práce vopred konzultované so študijným koučom.

Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Teoretické rešerše nie sú požadované. Hodnotenie obsahuje percentuálne hodnotenie podľa britskej stupnice (70% = A) a písomný komentár.

Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom a nepredstavuje pre študenta časový ani psychologický problém. Záverečnú prácu hodnotia dvaja lektori – vedúci práce a oponent práce. Hodnotiaca stupnica je rovnaká ako pri písomných projektoch.

Diplom o absolvovaní Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent na slávnostnej promócii diplom o absolvovaní od Paneurópskej vysokej školy.
Prijímacie konanie  Bez prijímacích skúšok , jeho náklady sú súčasťou školného.
Cena štúdia Jednorazová platba: 4760 EUR s DPH

Dve splátky: po 2492 EUR s DPH

10 splátok: po 521 EUR s DPH

Štúdium je daňovo uznateľný náklad. Pre firmy registrované k dani z pridanej hodnoty je možný odpočet DPH.

Ako tvoríme ceny? Prvá lekcia biznisu TU!

Najčastejšie otázky a odpovede TU!

 

 

Podanie prihlášky  a postup:

 1. Založte si e-prihlášku do 30.9.2020 v linku E-Prihláška na program MBA                                                                                      
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si MBA program a miesto štúdia (záujemca o individuálny plán sa prihlasuje do Bratislavy)
 • nezabudnite si poznačiť Vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
 2. Počkajte, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať

 

Kontakt pre uchádzačov o štúdium:

Ing. Roman Hruška, LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281

 E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

Pre študentov a absolventov poskytujeme zľavu z ceny štúdia, pre viac informácií nás prosím kontaktuje emailom alebo telefonicky.

Kontakt pre študentov: education@paneurouni.com