Fakulta práva

Energetický priemysel vytvára priestor pre nové oblasti práva, napr. jadrové právo

Právo má širokospektrálne uplatnenie. V rozhovore nám o pôsobení práva v rôznych oblastiach povedal viac absolvent Fakulty práva PEVŠ, Mgr. Vladimír Kňazovický, ktorý už od malička sníval stať sa právnikom a Fakulta práva PEVŠ mu to podľa jeho slov umožnila.

Vďaka silným vedomostiam počas štúdia získaným od odborníkov z rôznych oblastí a možnostiam stáží v advokátskych kanceláriách už počas štúdia získal prácu aj za hranicami Slovenska a v súčasnosti pôsobí na juniorskej právnej pozícii v českej advokátskej kancelárii. Svoju budúcnosť vidí v ďalšom štúdiu na zahraničných univerzitách so špeciálnym zameraním energetického práva, konkrétne jadrového práva.

R: Predstavte nám, čomu sa denne v práci venujete a čo Vaša práca obnáša.

O: V súčasnosti pracujem na juniorskej právnej pozícii v advokátskej kancelárii UNITED LEGAL PARTNERS v Prahe, vedenou JUDr. Uljanou Kurivčakovou. Moja denná náplň je poskytovanie právneho poradenstva klientom našej kancelárie naprieč celým právnym odvetvím (občianske, obchodné, pracovné a správne právo). Nemáme zameranie v tímoch, ako je to v iných kanceláriách, ale každý vykonáva všeobecnú prax a pomáhame si navzájom. Práca obnáša maximálne nasadenie a výstupy vychádzajúce z individuálnych požiadaviek klientov kancelárie. Samozrejmosťou je poskytovanie výstupov v cudzom jazyku (prioritne je to Ruština a Angličtina).

R: Ako ste získali svoju prácu?

O: Súčasnú prácu som našiel tak, že som dlhší čas hľadal zmenu a posun vpred. Čítal som zaujímavé články na portáli e-pravo.cz, kde som narazil na článok zameraný na oblasť pracovného práva zaoberajúci sa zamestnávaním zamestnancov zo štátov, ktoré nie sú  členmi EÚ a autorkou článku bola pani JUDr. Kurivčaková. Po prečítaní článku som sa rozhodol ju osloviť a poslať CV. Prebehol štandardný pohovor, dohodli sme sa na spolupráci a za pár dní a k 1. máju som nastúpil do UNITED LEGAL PARTNERS.

R: Čo Vás na svojom povolaní najviac baví?

O: Je veľmi príjemné chodiť do práce a pomáhať ľudom s ich problémami, aj keď sú to niekedy veľmi smutné príbehy, no zároveň je to aj motivácia k neustálemu rozvoju a štúdiu nových materiálov a podkladov pre dané prípady, keďže každý je jedinečný.

R: Kam by ste sa chceli posunúť? Kde vidíte svoju budúcnosť?

O: Uvažujem o doplnení si vzdelania na zahraničnej univerzite, kde sú zamerané študijné programy na energetické právo, konkrétne ma zaujíma oblasť Jadrového práva (využívanie materiálu dvojitého použitia na mierové účely). Moju budúcnosť vidím spojenú s týmto priemyselným odvetvím, ktoré bude podľa mňa v najbližších rokoch aktuálnou a často diskutovanou oblasťou, nie len pri výrobe elektrickej energie, ale aj pri ťažbe a spracovaní jadrového materiálu až po jeho uskladnenie.

R: Ako Vám pomohla vysoká škola pri hľadaní tejto práce?

O: Vzdelanie na škole bolo samozrejme základom na naštartovanie kariéry, ale nemôžem však opomenúť aj prax, ktorú som popri štúdiu získal v advokátskych kanceláriách a v korporáciách. Každá táto skúsenosť Vás niekam posunie a skúsenosti sa nestratia po absolvovaní fakulty, preto je dobré spájať teoretické vedomosti zo školy, aj keď semináre boli vedené z časti prakticky s reálnymi pracovnými skúsenostami cvičiacich z právneho odvetvia.

R: Bola už počas školy toto Vaša práca snov? Čo ste si počas školy predstavovali, že budete robiť?

O: Od malička som chcel byť právnikom, štúdium na Fakulte práva PEVŠ mi umožnilo, aby som sa dostal k svojej práci snov. Práca snov je podľa mňa taká, ktorá Vás baví a vidíte z nej výsledky, pomohli ste klientovi s jeho problémom alebo dosiahnuť jeho cieľ. To je vždy ten najlepší pocit. Predstavy o práci boli počas štúdia rôzne, kým som nenastúpil do advokátskej kancelárie Soukeník- Štrpka. Asi každý by chcel vyhrať veľkú kauzu alebo zbaviť klienta všetkých obvinení. Práca právnika však obnáša aj veľmi veľa znalostí naprieč všetkými oblasťami, aby ste vedeli správne vyhodnotiť informácie a poskytnúť klientovi radu priamo pre neho. Keď sa obzriem späť, pracovné skúsenosti získané počas štúdia na Fakulte práva PEVŠ boli veľmi dobré.

R: Ktoré predmety Vás v škole bavili najviac a prečo?

O: Celkom ťažká otázka, najviac ma bavili praktické predmety, kde boli otvorené diskusie o problémoch. Mojim obľúbeným predmetom na škole bolo obchodné právo. Prostredie obchodného práva mi prišlo veľmi zaujímavé, hlavne oblasť kapitálových spoločností od samotného vzniku, založenia, ich možné premeny, až po zlučovanie a rozdelenie. Na seminároch som mal JUDr. Ďuricu, tieto semináre mi dali do budúcna veľmi veľa. Veľmi dobre si pamätám aj na semináre z trestného práva s docentkou Tittlovou alebo s profesorom Polákom, ktoré boli vedené prakticky, čo ma bavilo najviac. V praxi som nadviazal na teoretické znalosti zo školy, ale aj v iných odvetviach práva, napríklad: stavebné právo a správne právo, ktorým som sa intenzívne venoval u predchádzajúceho zamestnávateľa.

R: Čo by ste odporučili súčasným a budúcim študentom PEVŠ?

O: Na škole vyučujú kvalitní pedagógovia, ktorí majú hodnotné skúsenosti z praxe a chcú ich odovzdať ďalšej generácii právnikov. Je však na každom, ako k týmto informáciám a možnostiam pristúpia a koľko si z nich odnesú. Rozhodne by som študentom odporučil, nech využijú každú možnosť stáže/praxe pre rôzne inštitúcie a úrady, súdy advokátske kancelárie. Po absolvovaní školy budú mať prehľad, ako tam ľudia zmýšlajú, čo im môže pomôcť pri príprave podaní, alebo aj v ďalšom profilovaní sa v kariérnom živote. Na záver by som chcel poďakovať kolektívu profesorov na Fakulte práva PEVŠ, ktorí nám odovzdali vedomosti a skúsenosti počas štúdia.   

<<< Späť