Fakulta práva

Právnička zo Slovenska bojuje za práva zvierat na medzinárodnej úrovni

Len máloktorý absolvent slovenskej vysokej školy denne prechádza do práce okolo Sagrady Familie a cez obed si môže zájsť k moru. Len máloktorý absolvent je ako Aurélia Prasličková, ktorá svojim odhodlaním dokazuje, že talent a schopnosti dokážete v živote uplatniť len vtedy, keď v ňom máte jasný cieľ. Po štúdiu na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy študovala v Barcelone, čo jej otvorilo ďalšie možnosti osobnostného a profesného rozvoja. Dnes bojuje za práva zvierat na medzinárodnej úrovni. 

R: Aké boli vaše študijné začiatky?

AP: Strednú školu som študovala na bilingválnom slovensko-španielskom gymnáziu v Košiciach. Vďaka tomu som sa naučila plynulo po španielsky. Rok som študovala na Univerzite Karlovej v Prahe, odbor hispanistika, ten mi však nedával nič nové a preto som sa rozhodla nasledovať svoj pocit a študovať právo na PEVŠ. Počas posledného ročníka som zrealizovala svoju túžbu študovať v zahraničí a podala som si prihlášku na Univerzitu Pompeu Fabra v Barcelone – jednak kvôli tomu, že ide o najlepšiu právnickú fakultu v krajine a takisto kvôli lokalite. Získala som štipendium a presťahovala som sa do Barcelony. LL. M. program trval rok. Po jeho absolvovaní som pracovala v právnickom oddelení módnej značky, čo ma však nenaplňovalo. Odišla som na čas späť do Košíc, skúsiť si právnickú prax na Slovensku. Barcelona sa mi ale tak zapáčila, že som sa musela vrátiť. Podala som si prihlášku na doktorandské štúdium, navrhla som im tému mojej práce – Global Animal Law, pripravila som náčrt budúceho výskumu a bola som prijatá.  

R: Kde momentálne pracujete? V čom spočíva vaša práca? 

AP: Pracujem pre Univerzitu Pompeu Fabra v Barcelone, kde realizujem svoj výskum v oblasti medzinárodného práva zvierat v rámci PhD. štúdia. Zároveň vediem predmet Medzinárodné Ekonomické právo a spolupracujem na prednáškach Európskeho práva. Moja každodenná práca spočíva vo vytváraní právneho rámca nového medzinárodného režimu- Global Animal Law. Spolupracujem s kolegami z rôznych odvetví s cieľom presadiť myšlienku globálnej ochrany zvierat. Konkrétne, výskum spočíva v čítaní a rešeršovaní literatúry, článkov, štúdií, zúčastňovaní sa konferencií, kde nadväzujem kontakty s právnikmi a vedcami, s ktorými vytárame globálnu komunitu, ktorá poukazuje na nevyhnutnosť medzinárodnej regulácie ochrany zvierat. Ja sa špecializujem na hospodárske zvieratá a negatívne dopady intenzívneho hospodárstva na životné prostredie.

R: Čomu sa venujete v rámci svojej pedagogickej praxi?

AP: Pripravujem prednášky a semináre v španielskom jazyku pre študentov druhého až štvrtého ročníka. Špecializujem sa na problematiku Svetovej obchodnej organizácie, globalizácie, medzinárodných investícií a finančnej krízy, samozrejme z právneho hľadiska. V mojom druhom predmete- Európske právo- vytváram interaktívne semináre zamerané nielen na naučenie sa faktov ale hlavne pochopenie dôvodov vzniku EÚ a jej jednotlivých politík.

R: Ako ste sa dostali do Barcelony a aké boli vaše profesné začiatky?

AP: Počas magisterského štúdia na PEVŠ ma začala lákať myšlienka vycestovania a získania LL. M. titulu. Viedlo ma k tomu hlavne to, že som aktívne ovládala španielčinu a angličtinu a chcela som tieto devízy zhodnotiť. Prijali ma na univerzitu v Barcelone, kde majú skvelý interdisciplinárny program. Vďaka nemu som sa spoznala s profesormi, ktorí mi ponúkli PhD. štúdium. Síce mi rozhodnutie venovať sa akademickej činnosti trvalo viac ako dva roky (skúsila som si medzitým klasickú „právničinu“) napokon som ponuke neodolala. Vo výberovom konaní som uspela a teraz môžem povedať, že som našla svoje poslanie.

R: Čo vás na svojom povolaní najviac baví? Stala sa vaša práca zároveň aj vaším naplnením?

AP: Najlepšou časťou môjho povolania je akademická činnosť a cestovanie na konferencie, kde sa človek nielen veľa naučí, ale aj spozná množstvo inšpiratívnych odborníkov. Písanie článkov a prednášanie predstavujú neustále intelektuálne výzvy (a deadline-y J) Keďže je môj výskum poháňaný silným vnútorným presvedčením, že práva zvierat potrebujú urgentné prehodnotenie, moja práca mi dáva pocit zadosťučinenia.

R: Kam by ste sa chceli posunúť? Kde vidíte svoju budúcnosť?

AP: Mojím cieľom je úspešne dokončiť dizertačnú prácu, publikovať pre prestížne právnické žurnály a spolupracovať na medzinárodných projektoch. Rada by som pracovala pre vládne a nevládne organizácie ako poradca pri vytváraní nových politík a regulácií v oblasti ochrany zvierat. Dlhodobým cieľom je vytvorenie predmetu Medzinárodné právo zvierat, keďže univerzitám momentálne toto zameranie chýba. Chcela by som takto prispieť k jeho „popularizácii“ na akademickej pôde.

R: Ako vám PEVŠ pomohla na vašej úspešnej kariérnej ceste?

AP: Zameranie PEVŠ na Európske a Medzinárodné právo bolo kľúčovým pre môj úspech v zahraničí.  PEVŠ mi poskytlo všetky predmety, ktoré sa vyžadovali na post doktoranda na univerzite v Španielsku. Samozrejme, výborné známky boli nevyhnutnou podmienkou prijatia.  Práve toto európske zameranie fakulty bolo aj mojou prvotnou motiváciou študovať na PEVŠ.

R: Vedeli ste už počas školy, ktorým smerom sa chcete uberať?

AP: Počas školy som vedela, že by som sa rada venovala zvieratám a zároveň, že tradičné právnické povolania nebudú pre mňa to pravé. Ako študentka som uvažovala nad prácou pre inštitúcie a orgány EU alebo medzinárodné organizácie avšak netušila som, ako by som prepojila moje vnútorné „poslanie“ s právnickým titulom. To, že som odišla do zahraničia mi otvorilo nové horizonty, na španielskej univerzite som sa zoznámila s množstvom právnikov, sociológov a politológov a zistila som, že je skutočne možné spojiť  to, čo nás baví s každodennou prácou.

 R: Ktoré predmety vás v škole najviac bavili a v ktorých ste vynikali?

AP: Mojím najobľúbenejším predmetom bolo Európske právo, keďže som si uvedomovala jeho dôležitosť a navyše ma aj bavilo. Momentálne ho aj učím (po španielsky), takže môžem povedať, že som získala skvelý základ do života. Takisto medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy boli mojimi obľúbenými predmetmi. Vďaka tomuto špeciálnemu zameraniu som mala veľmi výnimočný profil, vďaka čomu som získala štipendium počas štúdia LL. M. a v konečnom dôsledku aj prácu.

R: Čo by ste odporučili súčasným a budúcim študentom PEVŠ?

AP:  Rada študentom je, aby si našli čas nielen na štúdium povinných predmetov a ukončenie skúškového, ale aby čítali a aktívne sa zaujímali o témy, ktoré sú im blízke. Aby venovali svoju energiu tomu, čo ich najviac láka. Ak ešte nevedia, čo je tá ich „téma“ , je potrebné chodiť na všetky možné podujatia, prednášky, workshopy, networking, atď. Súčasná doba nám umožňuje spojiť sa s ľuďmi na druhom konci sveta, zúčastniť sa online seminárov svetových univerzít, zapájať sa do dobrovoľníckych projektov,… Proste “nezaspať na vavrínoch“.  Nemej dôležité je mať excelentnú angličtinu plus jeden jazyk navyše. Jedine takto sa dá obstáť v tvrdej konkurencii zahraničia.  Tam uprednostňujú  nielen excelentné akademické výsledky ale aj extra činnosti, ktoré študent robí navyše a dobrovoľne.

<<< Späť