Unalex právnická databáza

Unalex právnická databáza

V databáze sa v súčasnosti nachádza približne 7600 rozhodnutí a 7200 právnych viet k nim, pričom na nových rozhodnutiach priebežne pracujeme a do skončenia projektu, teda do 31.12.2017, má byť v databáze okolo 8000 rozhodnutí a právnych viet. Na projekte sa okrem  vydavateľstva IPR Verlag GmbH podieľajú aj univerzity z Rakúska, Talianska, Česka a niektorých ďalších krajín EÚ. Oblasťou, ktorej sa projekt venuje, je medzinárodné a európske právo súkromné a procesné. V databáze sa nachádzajú rozhodnutia a právne vety predpisov ako napr. Brusel Ia, Rím I, CISG, Nariadenie o konkurznom konaní a pod.

Databáza je dostupná v obidvoch budovách PEVŠ zo všetkých PC v našej sieti. Do internetového vyhľadávača zadajte http://unalex.eu/.

Prístup už bol vygenerovaný, nepotrebujete žiadne ďalšie vstupné údaje; môžete vyhľadávať. Na začiatku sa dá zvoliť jazyk, v ktorom sú písané jednotlivé dokumenty. Anglický, nemecký, francúzsky, taliansky alebo španielsky. V ľavom menu je k dispozícii aj sprievodca (User instructions). Keď budete hľadať v časti databázy Case collection, po zadaní vyhľadávacieho termínu sa vám zobrazí zoznam výsledkov. Na vybranú položku potom kliknite pravou myšou a plný text sa vám zobrazí v ďalšom okne. Ďalšie dokumenty (časti Legislative texts, Materials) sa otvoria v pdf po kliknutí na konkrétny dokument vo vybranom jazyku.