Vedecké konferencie

Konferencie

02.10.2020

Paneurópske právnické rozpravy, II. ročník vedeckej konferencie, POZOR ZMENA!

Milí kolegovia, s poľutovaním Vám musíme oznámiť, že nepriaznivý vývoj, ktorému opätovne čelíme v súvislosti s druhou vlnou pandémie, ...
07.02.2020

Pozvánka na II. ročník vedeckej konferencie Paneurópske právnické rozpravy

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v mene Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy Vás srdečne pozývame na druhý ročník vedeckej konferencie Paneurópske ...
06.11.2019

Pozvánka na konferenciu „Pravda, lož a sloboda slova: 30 rokov po páde totality“

[gallery ids="22088"]
21.08.2019

Pozvánka na konferenciu: Cesty nádeje a hľadania zmyslu v životných krízach

Pozvánka na X. česko-slovenskú konferenciu o logoterapii - „Cesty nádeje a hľadania zmyslu v životných krízach“ Pozývame všetkých záujemcov  o logoterapiu a existenciálnu analýzu ...
02.05.2019

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu ,,Voľný pohyb osôb a vnútorný trh EÚ”

Milé kolegyne, milí kolegovia,  srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Voľný pohyb osôb a vnútorný trh EÚ“, ktorá ...
18.02.2019

Konferencia „Trestnoprávne možnosti riešenia domáceho násilia“

Ústav verejného práva Fakulty práva PEVŠ organizuje v rámci riešenia vedecko-výskumnej úlohy na základe projektu APVV- 15-0644  „Možnosti kriminologického ...
14.02.2019

Konferencia PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ ROZPRAVY

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v mene Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy Vás srdečne pozývame na vedeckú konferenciu Paneurópske právnické rozpravy, ktorá sa uskutoční ...
11.12.2018

Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní – možnosti a perspektívy

Dátum konania: 4. 04. 2019 Miesto konania: Tomášikova 20, Bratislava, miestnosť Odeon Organizátor: Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola  Dovoľujeme si Vás ...