Akademická knižnica

Kontakty

Ružinov

Akademická knižnica
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Tel: +421 2 4820 8844

E-mail: kniznica@paneurouni.com

Petržalka

Akademická knižnica
Tematínska 10, 851 05 Bratislava

Tel: +421 2 6820 3634

E-mail: kniznica.fep@paneurouni.com

Vedúca knižnice, evidencia publikačnej činnosti

Ing. Zuzana Mihalíková
Knižnica – Ružinov / Petržalka

Tel: +421 2 4820 8810, + 421 2 6820 3602

E-mail: zuzana.mihalikova@paneurouni.com

Katalogizácia

Mgr. Nora Snopeková
Knižnica – Ružinov

Tel: +421 2 4820 8859

E-mail: nora.snopekova@paneurouni.com