Veda a výskum

Počet výskumných pracovníkov

2015

Priebežná správa o vede a výskume PEVŠ za r. 2015

Počet výskumných pracovníkov 2014

Priemerný evidenčný stav pedagógov za rok 2014 143
Priemerne prepočítaný stav pedagógov za rok 2014 133,14
Priemerný evidenčný stav výskumných pracovníkov za rok 2014 3,92
Priemerne prepočítaný stav výskumných pracovníkov za rok 2014 3,83
Evidenčný stav pedagogických pracovníkov k 31.12.2014 153
Evidenčný stav výskumných pracovníkov k 31.12.2014 4

Počet výskumných pracovníkov 2013

Priemerný evidenčný stav pedagógov ( fyz.osoby) 132
Priemerne prepočítaný stav pedagógov (prepočet na plný úväzok) 124,57
Priemerný evidenčný stav výskumných pracovníkov (fyz. osoby) 3,16
Priemerne prepočítaný stav výskumných pracovníkov (prepočet na plný úväzok ) 3,14
Evidenčný stav pedagogických pracovníkov k 31.12.2013 138
Evidenčný stav výskumných pracovníkov k 31.12.2013 4

Počet výskumných pracovníkov 2012

Počet výskumných pracovníkov k 31.12.2012 4,00
Priemerný počet výskumných pracovníkov 3,16
Priemerne prepočítaný stav výskumných pracovníkov 3,16