Vedecké časopisy

Information Technology Applications

, Information Technology Applications , Information Technology Applications , Information Technology Applications

International Journal of

Information Technology Applications (ITA)

 

AIMS AND SCOPE OF ITA

, Information Technology Applications

The primary aim of the International Journal of Information Technology Applications (ITA) is to publish high-quality papers of new development and trends, novel techniques, approaches and innovative methodologies of information technology applications in the broad areas. The International Journal of ITA is published twice a year. Each paper is refereed by two international reviewers. Accepted papers will be available online with no publication fee for authors.  The International Journal of ITA is being prepared for the bibliographic scientific database Scopus.

Medzinárodný vedecký časopis Information Technology Applications / Aplikácie informačných technológií vydáva Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Vzdelávanie-Veda-Výskum v Bratislave a v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kybernetiku a informatiku. Cieľom časopisu je publikovať kvalitné príspevky o vývoji a trendoch, nových postupoch, pohľadoch a inovatívnych metodikách aplikovania informačných technológií v širokej oblasti. Časopis je vydávaný dvakrát ročne. Každý príspevok je recenzovaný dvoma medzinárodnými recenzentmi. Časopis pripravujeme pre zaradenie do vedeckej databázy Scopus. Časopis je publikovaný online a tiež v tlačenej verzii.

 

 

Electronic online version of journal

Archív

ISSN: 2453-7497 (online)

ISSN: 1338-6468 (print version)

Editor-in-Chief

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. Faculty of Informatics, Pan-European University in Bratislava

stefan.kozak@paneurouni.com

Executive Editor

Ing. Juraj Štefanovič, PhD., Faculty of Informatics, Pan-European University in Bratislava

juraj.stefanovic@paneurouni.com

EDITORIAL BOARD

Ladislav Andrášik, Slovakia

Mikhail A. Basarab, Russia

Ivan Brezina, Slovakia

Yakhua G. Buchaev, Russia

Oleg Choporov, Russia

Silvester Czanner, United Kingdom

Andrej Ferko, Slovakia

Vladimír S. Galayev, Russia

Ladislav Hudec, Slovakia

Jozef Kelemen, Czech Republic

Sergey Kirsanov, Russia

Vladimir I. Kolesnikov, Russia

Štefan Kozák, Slovakia

Vladimír Krajčík, Czech Republic

Ján Lacko, Slovakia

Igor Lvovich, Russia

Eva Mihaliková, Slovakia

Branislav Mišota, Slovakia

Martin Potančok, Czech Republic

Eugen Ružický, Slovakia

Václav Řepa, Czech Republic

Jiří Voříšek, Czech Republic

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

The International Journal of Information Technology Applications is welcoming contributions related with the journal´s scope. Scientific articles in the range approximately 10 standard pages are reviewed by two international reviewers. Reports up to 5 standard pages and information notices in range approximately 1 standard page are accepted after the decision of editorial board. Contributions should be submitted via e-mail to the editorial office. Contributions are received in English language only. Text design should preserve the layout of the Word or LaTex template file, which may be downloaded from the webpage of journal. Contributions submitted to this journal are under the author´s copyright responsibility and they are supposed not being published in the past.

ITA paper template (MS WORD)

Deadlines of two standard issues per year

paper submission deadline – end of May/end of October

review deadline – continuous process

camera ready deadline – end of June/end of November

release date – July/December

Editorial office address

Faculty of Informatics, Pan-European University, Tematínska 10, 851 05 Bratislava, Slovakia

juraj.stefanovic@paneurouni.com

Published by

Pan-European University, Slovakia, https://www.paneurouni.com

Civil Association EDUCATION-SCIENCE-RESEARCH, Slovakia, http://www.e-s-r.org

Subscription

Contact the editorial office for order and payment details. The price is 20 EUR a year.
Older print issues are available until they are in stock (15 EUR an issue).