Veda a výskum

Prehľad publikačnej činnosti

2023

Súhrnný PEVŠ
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie

2022

Súhrnný PEVŠ
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie

2021

Súhrnný PEVŠ
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie

2020

Súhrnný PEVŠ
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie

2019

Súhrnný PEVŠ
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie

2018

Súhrnný PEVŠ
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie
Externí doktorandi

2017

Súhrnný PEVŠ
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie

2016

Súhrnný PEVŠ
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie

2015

Súhrnný PEVŠ
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie

2014

Súhrnný PEVŠ
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie

2013

Súhrnný PEVŠ
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie

2012

Súhrnný PEVŠ
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie

2011

Súhrnný PEVŠ
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky
Fakulta psychológie

2010

Súhrnný PEVŠ
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky

2009

Súhrnný PEVŠ
Fakulta práva
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta masmédií
Fakulta informatiky