Veda a výskum

Prehľad publikačnej činnosti

2014

 

Celkový prehľad – Paneurópska vysoká škola

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014 – doktorandské štúdium

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014 – citácie

Fakulta práva

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014 – doktorandské štúdium

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014 – citácie

Fakulta ekonómie a podnikania

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014 – doktorandské štúdium

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014 – citácie

Fakulta masmédií

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014 – doktorandské štúdium

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014 – citácie

Fakulta informatiky

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014 – citácie

Fakulta psychológie

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014 – doktorandské štúdium

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2014 – citácie

 

2013

 

Fakulta práva

Zoznam časopiseckých a knižných publikácií za rok 2013

Počty citácií časopiseckých a knižných publikácií za rok 2013

Publikačná činnosť za rok 2013 – doktorandi

Ohlasy

Fakulta ekonómie a podnikania

Zoznam časopiseckých a knižných publikácií za rok 2013

Publikačná činnosť za rok 2013 – doktorandi

Ohlasy

Fakulta masmédií

Zoznam časopiseckých a knižných publikácií za rok 2013

Publikačná činnosť za rok 2013 – doktorandi

Ohlasy

Fakulta informatiky

Zoznam časopiseckých a knižných publikácií za rok 2013

Fakulta psychológie

Zoznam časopiseckých a knižných publikácií za rok 2013

Publikačná činnosť za rok 2013 – doktorandi

Ohlasy

 

2012

 

Fakulta práva

Zoznam časopiseckých a knižných publikácií za rok 2012

Počty citácií časopiseckých a knižných publikácií za rok 2012

Publikačná činnosť za rok 2012 – doktorandi

Fakulta ekonómie a podnikania

Zoznam časopiseckých a knižných publikácií za rok 2012

Počty citácií časopiseckých a knižných publikácií za rok 2012

Publikačná činnosť za rok 2012 – doktorandi

Fakulta masmédií

Zoznam časopiseckých a knižných publikácií za rok 2012

Počty citácií časopiseckých a knižných publikácií za rok 2012

Publikačná činnosť za rok 2012 – doktorandi

Fakulta informatiky

Zoznam časopiseckých a knižných publikácií za rok 2012

Fakulta psychológie

Zoznam časopiseckých a knižných publikácií za rok 2012

 

2011

 

Fakulta Práva

Publikačná činnosť

Zoznam citácií

Fakulta Ekonómie a podnikania

Publikačná činnosť časopisy

Ohlasy

Fakulta Masmédií

Štatistika publikácií

Publikačná činnosť knihy

Publikačná činnosť časopisy

Ohlasy

Fakulta Informatiky

Publikačná činnosť knihy

Publikačná činnosť časopisy

Fakulta Psychológie

Publikačná činnosť