Knihy

Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii

, Finančné právo na Slovensku a v Európskej úniiVysokoškolská učebnica Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii ponúka čitateľovi v kompaktnej podobe ťažiskové poznatky týkajúce sa dvoch strán tej istej právnej kategórie, ktorou je finančné právo. V ucelenej forme spája problematiku finančného práva na Slovensku s  oblasťou finančno-právnych aktov v EÚ.

Rozsah a hĺbka spracovania jednotlivých oblastí finančno-právnej regulácie závisela jednak od významu konkrétneho inštitútu finančného práva, a jednak od rozsahu a druhu právnej regulácie platnej v  príslušnej oblasti. V nadväznosti na uvedené, je v druhej časti venovaná mimoriadna pozornosť najmä problematike rozpočtového práva a v tretej časti menovému právu EÚ, nielen vzhľadom na rozsiahlosť a zložitosť právnej úpravy, ale predovšetkým zo zreteľa na význam týchto okruhov spoločenských vzťahov.

V práci je spracovaná finančno-právna problematika komplexne vo  vzťahu k všetkým oblastiam ťažiskových finančno-právnych vzťahov na  Slovensku i v EÚ. Jej obsah už vychádza z najnovších poznatkov o  štruktúre systému finančného práva, z ktorého sú vyčlenené aspekty týkajúce sa daňového a poplatkového práva.

Viac informácií na: www.eurokodex.sk