Knihy

Kompetentný hovorca

, Kompetentný hovorcaPublikácia je zameraná na kompetencie hovorcu vo verejnej správe, na rozpracovanosť kompetencií hovorcu v domácej a zahraničnej literatúre, ale aj na etymológiu slova hovorca a na vymedzenie pozície hovorcu v systéme masmediálnej komunikácie. Poskytuje odpovede na otázku, kto je hovorca, ale aj na vývoj tejto pozície na Slovensku, keďže tu má pomerne špecifické postavenie, a hľadá aj odpovede na potreby inštitúcií mať hovorcu. Odvodili sme kompetencie hovorcu od kompetencií novinára ako najbližšej profesie k pozícii hovorca.

Z recenzie:

„Autori komponovali publikáciu ako hutný, kompozične prehľadný a pre ďalšie využitie bohatý kvalifikačný dokument, potrebný takmer ako „manuál“ … sústreďuje čo najviac poznatkov o hovorcovi a jeho mieste v procese verejného komunikovania tak, aby sa jeho postavenie a potreba profesionálne fungovať v spoločnosti stali nezastupiteľnými. Publikácia má kultivovaný jazyk a štýl a bude nepochybne užitočnou pomôckou pre tých, ktorí majú ambíciu pracovať na pozícii hovorca.“

doc. PhDr. Ján Sand, PhD.

Viac informácií na: www.eurokodex.sk