Knihy

Kroky slov

, Kroky slovZborník s názvom „Kroky slov“ je zborníkom 74 príspevkov z kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc., ktorý je novinárom, profesorom a  autorom mnohých úspešných kníh. Z 11 monografií spomenieme napr. O novinárstve, Metódy mediálnej tvorby, Ako sa robia noviny, Kompetentný hovorca, cca 150 vedeckých štúdií a odborných textov, 2.000 publicistických príspevkov a vystúpení.

Zborník obsahuje v I. časti osobné príspevky a v II. časti odborné príspevky zamerané na rôzne odvetvia masmediálnej práce, ktoré môžu byť využité ako doplnková študijná literatúra pre poslucháčov fakúlt masmédií, ďalej pre novinárov, hovorcov, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá sa o túto tému zaujíma.

Viac informácií na: www.eurokodex.sk