Knihy

Ochrana ľudských práv

, Ochrana ľudských právPublikácia aktualizuje dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť práva – ľudské práva, nielen z teoretického hľadiska, ale podáva praktický a reálny pohľad. Nezaobíde sa bez nej žiadny sudca, advokát, notár, prokurátor či exekútor.

„Základom každého zväzku je príslušná časť, resp. kapitola z pôvodnej knihy nazvanej Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv), ktorá vyšla v dvoch vydaniach.

Vzhľadom na zásadné rozšírenie, a to nie len kvantitatívne, ale aj vecné, by bolo nekorektné označovať jednotlivé zväzky tejto knihy ako tretie vydanie. Z tohto dôvodu je tu nový názov, ale aj zachytené mnohé zásadné zmeny vo vývoji judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá bola prijatá v ostatných piatich rokoch.“

prof. JUDr. Ján Svák, CSc

Viac informácií na: www.eurokodex.sk