Knihy

Od zločinu k trestu

, Od zločinu k trestuDielo analyzuje aktuálnu úpravu slovenského trestného konania v jeho jednotlivých štádiách:

  • postup pred začatím trestného stíhania
  • prípravné konanie
  • predbežné prejednanie obžaloby
  • hlavné pojednávanie
  • odvolacie konanie
  • vykonávacie konanie

ako i uplatnenie práv z trestného konania pred Ústavným súdom SR a  Európskym súdom pre ľudské práva a uplatnenie náhrady škody spôsobenej výkonom trestného konania.
Osobitosť diela je v spracovaní trestného konania z pohľadu občana a jeho rôznych procesných pozícií.
Teoretickú časť diela dopĺňa niekoľko desiatok vzorov podaní, ako napr. vzory:

  • trestného oznámenia
  • sťažností
  • žiadostí
  • opravných prostriedkov

 

Viac informácií na: www.eurokodex.sk