Knihy

Problémy spravodajských služieb v otvorenej spoločnosti

, Problémy spravodajských služieb v otvorenej spoločnostiTradičná kultúra tajomstva na jednej strane a snahy prekonať zavedené stereotypy konšpiratívneho utajovania vyvolávajú oprávnené otázky, ktoré sú v súčasnosti diskutované v medzinárodnej spravodajskej komunite, ale zaujímajú aj širšiu verejnosť.

Nielen medzi profesionálnymi spravodajcami sú otvárané témy, súvisiace s aktuálnou krízou politiky, zlyhaním spoločenských elít a tiež aj vplyvom búrlivo sa rozvíjajúcich technológií na fungovanie spravodajských služieb i reálnym významom spravodajských agentúr pre spoločnosť tretieho tisícročia…

Viac informácií na: www.eurokodex.sk