Knihy

Teória a prax legislatívy

, Teória a prax legislatívyNárast úlohy štátu vo všetkých demokratických krajinách po 2. svetovej vojne nepriniesol štátu len nový prívlastok (Welfare-State, L´Etat Providence), ale aj potrebu veľkého počtu nových právnych úprav. Premietlo sa to do inflácie zákonov a podzákonných právnych predpisov. Ruka v ruke s nárastom počtu právnych predpisov dochádza aj k zníženiu koordinácie medzi viacerými textami právnych predpisov upravujúcimi tú istú právnu oblasť. Výsledkom toho je na jednej strane duplicita zachádzajúca niekedy až do úplnej protichodnosti textov rôznych zákonov upravujúcich ten istý spoločenský vzťah a na druhej strane až k nepochopiteľným medzerám tak typickým najmä pre daňové právo…

 

 

Viac informácií na: www.eurokodex.sk