Knihy

Vplyv WTO na právny systém členských štátov WTO z pohľadu Číny

, Vplyv WTO na právny systém členských štátov WTO z pohľadu ČínyMedzinárodné normy, najmä ustanovenia dohôd prijatých v rámci WTO, či ich tvorcovia takto zamýšľali, alebo nie, majú tendenciu regulovať – a aj dokážu regulovať – čoraz viac činností ľudstva. Kam smeruje tento proces a aké výzvy prináša?

Prečítajte si preklad v Európe unikátneho pohľadu na medzinárodný obchod zo strany Číny! WTO, GASP,GATT, TRIPS a ich implementácia v tejto najľudnatejšej krajine sveta!

 

Viac informácií na: www.eurokodex.sk