Blog

Externé štúdium na fakultách Paneurópskej vysokej školy

Skrátené externé bakalárske štúdium na tri roky

Nie pre každého je denné štúdium na vysokej škole ideálnou voľbou. Ak sa potrebujete dovzdelať popri zamestnaní alebo podnikaní, respektíve hneď po strednej škole nastupujete do práce a vysokú školu si chcete dorobiť popri stabilnom príjme, externé štúdium je pre vás tou najlepšou možnou voľbou. V dnešnom článku by sme vám radi predstavili študijné programy na našich fakultách, ktoré sa dajú absolvovať externe. 

Podajte svoju online prihlášku ihneď alebo najneskôr do 29.2.2024. Prijímame bez prijímacích skúšok.

Podať online prihášku

 

Fakulta práva

Na Fakulte práva v bakalárskom stupni máme pre vás na výber 2 rôzne programy pre externé štúdium. Všetky sú v trvaní troch rokov.

Na magisterskom stupni sme si pre vás pripravili študijné programy, ktoré sú v trvaní 2 rokov. Preskúmajte aj možnosti jednotlivých zameraní, vďaka ktorým môže byť každý jeden odbor ešte unikátnejší.

Ponúkame vám aj možnosť absolvovania denného doktorandského štúdia. Môžete ho absolvovať v odboroch správneho, občianskeho, medzinárodného aj trestného práva. Na doktorandskom stupni štúdia zvládnete časovo aj iné zamestnanie. Medzinárodné právo môžete navyše študovať aj v anglickom jazyku. 

Fakulta ekonómie a podnikania

Na Fakulte ekonómie a podnikania máme pre budúcich bakalárov v ponuke tieto externé študijné programy:

Pre inžinierske štúdium sú v ponuke tieto externé študijné programy:

Samozrejmosťou je aj doktorandské štúdium v dennej forme, ktoré môžete absolvovať aj popri vašom zamestnaní.

Fakulta psychológie

Na Fakulte psychológie máme v ponuke externé štúdium psychológie na bakalárskom stupni v trvaní 3 rokov. Následne môžete absolvovať externé štúdium s názvom Školská a pracovná psychológia v trvaní troch rokov na magisterskom stupni. Na doktorandskom stupni máme v ponuke program Školská psychológia.

Fakulta informatiky

Na bakalárskom stupni aj na magisterskom stupni môžete externe študovať Aplikovanú informatiku

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom špecifík externého štúdia, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

 

Proces podania prihlášky

Postup prijatia na štúdium je nasledovný:

1. Vyplniť elektronickú prihlášku 

2. Zaplatiť (online, bankovým prevodom) poplatok 20,- €

  • Onlline platba, prihlášku je možné zaplatiť ihneď kartou online.
  • Bankový prevod, po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za prijímacie konanie.

3. Zaslať poštou nasledovné doklady:

  • Vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis.
  • Doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.
  • Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia. (Uchádzači, ktorí maturujú v aktuálnom roku zašlú po obdržaní vysvedčenia, najneskôr do 15.7. príslušného roku)

Adresa pre zaslanie dokladov:

Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava

 

 

<<< Späť