Fakulta informatiky

Témy

Prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. Riziká publikovania osobných údajov na webe
Prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. Testovanie pseudonáhodných postupností v  informatike
Prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. Detekcia škodlivého kódu pomocou heuristickej analýzy
Doc.Ing. Martin Šperka, PhD. Interaktívna vizualizácia dát a zmiešaná realita v interakcii človek-počítač.
Doc.Ing. Martin Šperka, PhD. Nové koncepcie a štýly interakcie v používateľských rozhraniach.
Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. Porovnanie nástrojov pre softvérové riadenie projektov
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. Modelovanie a simulácie vybraných problémov súvisiacich s  Internetom vecí ( IoT).
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. Modelovanie a simulácie vybraných problémov súvisiacich s  architektúrou typu „Multi – Cloud“.
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. Modelovanie a simulácie vybraných problémov súvisiacich s informáciou typu „Big Data“ z IoT.
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Systémy procesního a projektového řízení IT projektů včetně metodik.
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Startup podniky v IT oblasti,  tvorba budování ekosystémů s využitím ICT technologií.
doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D. Dolování dat a její využití pro optimalizaci procesů.
doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D. Metody umělé inteligence při řízení procesů.
doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D. Samoorganizujicí se systémy.
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Data mining, databázové aplikace, umělá inteligence, aplikace dataminingu v ekonomii a managementu.
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Informační systémy, návrh a budování informačních systémů, projektový management v projektech informačních systémů,

risk management, knowledge management.

doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Statistické zpracování a interpretace analytických dat, zpracování dat, aplikace v ekonomii a managementu a controllingu.