Štatistika - riešené príklady pre prax

Kurzy – štatistika

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. z Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ v rámci projektu:

Využitie informačných technológií pri rozvoji aplikačných možností kvantitatívnych metód v ekonómii usporiadáva odborný seminár pre študentov a pedagógov PEVŠ s názvom „Štatistika – riešené príklady pre prax“.

Kurzy na PEVŠ z oblasti štatistiky

Účastníci seminára budú riešiť praktické príklady štatistických úloh v softévri R (RStudio). Seminár sa bude konať v priebehu semestra každý štvrtok v čase od 16:00 do 18:00 v miestnosti PC213.

Z dôvodu obmedzenej kapacity (12 PC + 8 miest pre vlastný notebook s nainštalovaným RStudiom) je potrebné sa prihlásit u p. Ing. Ivana Brezinu, PhD. – prodekana pre vzdelávanie a styk s verejnosťou ivan.brezina@paneurouni.com

1. téma: Popisné štatistiky

Obsah seminára:

  • formulácia zadania
  • načítavanie dát
  • príkazy v R
  • výstupy
  • interpretácia