NewLeaders Academy

NewLeaders Academy

Keď v spoločnosti existuje dobrý leadership, prejaví sa to v celej organizácii. S dobrým leadershipom a lídrami podniková kultúra nie je vynútená, ale prirodzene sa rozvíja a prekvitá. Komunikácia je otvorená a prebieha na každodennej báze. Vtedy všetci zamestnanci chápu poslanie, víziu a ciele organizácie a každý je ochotný prispieť k tomu, ako ich zlepšiť. Aby ste sa stali špičkovou spoločnosťou, potrebujete k tomu skutočne skvelých lídrov. Avšak, existuje veľký rozdiel medzi šéfmi a lídrami…

NewLeaders Academy

Komu je kurz určený? Ktokoľvek v rámci organizácie má potenciál stať sa lídrom, ale manažéri a podnikatelia lídrami musia byť. NewLeaders Academy je určená pre všetkých, ktorí majú ambíciu a ašpiráciu stať sa lídrom, rozvíjať svoj leadership talent a potenciál vodcu.
Moduly výuky
  • Emocionálna inteligencia lídra (Jaroslava Vaculčiaková)
  • Charizmatický líder – súčasť úspechu vášho podnikania (Olívia Hurbanová)
  • Kreatívne myslenie a inovácie (Olívia Hurbanová)
  • Presviedčanie a argumentácia (Matej Šucha)
  • Rozhodovanie v roli lídra (Matej Šucha)
  • Ako zefektívniť cross-tímovú spoluprácu (Jaroslava Vaculčiaková)
  • Líder v roli kouča (Zora Grohoľová)
Lektorský tím:  Mgr. Olívia Hurbanová, Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD., MSc. Matej Šucha, Mgr. Zora Grohoľová

Viac o našich lektoroch

Termíny výučby:  Plánovaný termín je september 2019
Ako prebieha výuka  Tím NewLeaders Academy vytvoril pre vás učebné prostredie, ktoré je povzbudzujúce, ale zároveň náročné, príjemné a inšpirujúce. NewLeaders Academy je organizovaná sériou 5 poldňových workshopov zameraných na 5 vybraných tém z oblasti leadershipu, pod vedením 5 profesionálnych koučov, trénerov a mentorov. Prostredníctvom týchto prednášok, prípadových štúdií a skupinových diskusií preskúmate rozdiel medzi vedením a  anažmentom, klady a zápory rôznych štýlov vedenia a výzvy co-leadershipu. Okrem toho, uvedením nových zručností do praxe sa tiež zúčastníte cielených cvičení, ktoré vám pomôžu efektívne sa vyjadriť a zlepšiť svoju schopnosť viesť v akejkoľvek situácii.
Uplatnenie absolventov  Absolventi NewLeaders Academy sú zvyčajne ľudia na pozíciách ako stredný, vyšší a top manažment, ktorí majú záujem identifikovať a rozvíjať svoje líderské schopnosti a získať tak motiváciu, inšpiráciu a osobnú podporu pri rozvoji a riešení konkrétnych manažérskych situácií či pri delegovaní. Cieľom programu NewLeaders Academy je nadobudnúť a rozvíjať jednotlivé zručnosti z oblasti leadershipu tak, že vám uľahčia v budúcnosti zvládať prácu pod tlakom, vytvárať efektívne tímy a rozvíjať talent v celej organizácii.

Školné je 1250 € s DPH

Podanie prihlášky a postup:

1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na kurz

  • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si MBA program a miesto štúdia
  • nezabudnite si poznačiť Vaše vygenerované prihlasovacie údaje

2. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“

Počkajte, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať

Kontakt:

Ing. Roman Hruška, LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com