Ako sa pripraviť na pracovný pohovor a výberové konanie

Ako sa pripraviť na pracovný pohovor a výberové konanie

KURZ: Ako sa pripraviť na pracovný pohovor a výberové konanie

Ak ste v situácii, že hľadáte prácu, alebo zamýšľate zmeniť doterajšie zamestnanie, je viac než pravdepodobné, že sa nevyhnete pracovnému pohovoru, alebo tzv. assessment centru. Aby situácia pracovného pohovoru, alebo v súčasnosti spoločnosťami čoraz častejšie používaného assessment centra nebola nadmerne stresovou a zaťažujúcou situáciou je užitočné sa adekvátne pripraviť a umožniť,  aby ste mohli „zažiariť“ a vydať zo seba to najlepšie.

Na tomto kurze zistíte, ako sa na pohovor pripraviť, čo hovoriť/ nehovoriť, aké otázky sa vás môžu pýtať. Dozviete sa, aké typy pohovoru na vás môžu čakať, aké signály okrem toho, čo hovoríme „vysielame“, podľa čoho nás druhá strana hodnotí a objavíte neverbálnu stránku komunikácie. Dozviete sa tiež, čo je to assessment centre, čo sa v ňom hodnotí a ako prebieha  a prakticky zažijete niektoré situácie, ktoré vás v assessment centre čakajú. Zažijete simulácie pracovných pohovorov a vyskúšate si, ako pôsobíte počas pracovného pohovoru.

Kurz je určený pre uchádzačov o zamestnanie, pre ľudí, ktorí plánujú zamestnanie zmeniť a vedia, že ich pracovný pohovor či výberové konanie čaká. Je vhodný v situáciách, kedy si záujemca  potrebuje zlepšiť komunikačné zručnosti a nadobudnúť sebaistotu v situácii pracovných pohovorov či situáciách v rámci assessment centra, prípadne pre každého, kto má záujem o vlastný rozvoj a zaujíma sa o praktickú psychológiu.

Rozsah: 2 X 8 akademických hodín

Prednášajúci: Mgr. Denisa Newman, PhD.

Mgr. Denisa Newman, PhD. vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončila na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému „Motivačná orientácia a syndróm vyhorenia u súčasných manažérov“. Pôsobila v praxi v nadnárodných spoločnostiach  v oblasti náborov a výberov pracovníkov, ako aj na pozícii manažérky ľudských zdrojov. Absolvovala mnohé kurzy a vzdelávacie programy v oblasti komunikácie, rozvoja osobnosti a riadenia ľudských zdrojov. Vo svojej konzultačnej praxi sa venovala osobnostnému rozvoju jednotlivcov aj tímov, koučingu a lektorskej a tréningovej činnosti  v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. V súčasnosti pôsobí na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. V prednáškovej činnosti sa zameriava na pracovnú a organizačnú psychológiu a jej metódy, riadenie zmien, rozvojové a tréningové programy a psychológiu náboženstva.  Výskumná činnosť smeruje do oblastí motivácie, spokojnosti, životnej zmysluplnosti a spirituality, či zvládania zmien.

1. stretnutie Pracovný pohovor
Čo je to pracovný pohovor?
Ako sa pripraviť pred samotným pohovorom?
Čo sa obyčajne druhá strana pýta?
Prečo kladie rôzne otázky, ktoré občas nedávajú zmysel?
Aké typy pohovorov existujú?
Komunikácia
Ako komunikujem?
Čo okrem toho, čo poviem o sebe prezrádzam?
Prečo je dôležitá verbálna a ešte dôležitejšia neverbálna stránka ľudskej komunikácie v pracovnom pohovore?
Akým chybám môže druhá strana podľahnúť? Ako urobiť maximum pre to, aby sme nezanechali mylný dojem?
2. Stretnutie Assessment centre
Čo je to assessment centre? Koľko trvá a prečo sa ho musím zúčastniť?
Aké situácie v ňom môžem zažiť?
Čo sa v assessment centre zvyčajne hodnotí?
Praktické postupy
Čo mám napísať do životopisu?
Čo je to motivačný list a čo tam mám napísať?
Ako sa mám pred pohovorom pripraviť? Čo si mám na pohovor obliecť?
Ako mám zvládnuť stres pri pohovore?

Termín realizácie kurzu:

Otvorenie kurzu je podmienené počtom prihlásených účastníkov. Termín kurzu bude oznámený prihláseným záujemcom a môže sa prispôsobiť ich požiadavkám.

Cena: 290 EUR s DPH

Informácie o spôsobe úhrady príslušného poplatku:

  • Banka: Tatrabanka, a.s. Hodžovo nám. 3, 850 05, Bratislava, Slovenská republika
  • IBAN: SK8311000000002628117107, Variabilný symbol bude pridelený každému účastníkovi
  • SWIFT: TATRSKBX
  • Forma úhrady: prevodom z účtu, vkladom v hotovosti na účet; platba musí byť na účte pripísaná najneskôr deň pred konaním prednášky

E-Prihláška na kurz

  1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na kurz
  • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si KURZ
  • nezabudnite si poznačiť vaše vygenerované prihlasovacie údaje
  1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
  2. Počkajte, budeme vás v najbližších dňoch kontaktovať

Infolinka pre uchádzačov

Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com