Kurzy vzdelávania v oblasti IT

Trendy v IKT (informačno-komunikačných technológiách)

Rozsah: letný semester, kurz je rozdelený na bloky po 4-6 hodinách mimo pracovných dní (piatok poobede alebo sobotu). Spolu 24 hodín.

Prednášajúci: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

Kategória počítačového kurzu: pre začiatočníkov

Certifikát po kurze: Áno (po absolvovaní testu)

Cieľová skupina:  Kurz je určený všetkým používateľom, ktorí považujú informáciu za hodnotu

Potrebná predchádzajúca znalosť/ úroveň:
Potrebné sú znalosti zo stredoškolskej matematiky.

Osnova kurzu:

Budú vysvetlené základné dopady obdobia snahy dosiahnuť v technológii “viac ako Moore”, konvergencie ICT , výpočtov typu Cloud, vývoja Internetu vecí. Bude poskytnutý úvod do nových disciplín, ktoré môžu zmeniť architektúru sietí v budúcnosti, menovite Kódovania v Sieti. Budú diskutované aj trendy v bezdrôtových sieťach.

 1. Hlavné trendy IT z dnešného pohľadu I.: Decentralizácia výpočtovej kapacity; Rozhrania; Kapacita pamäťových médií;
 2. Hlavné trendy IT z dnešného pohľadu II.: Internet vecí; Ochrana súkromia; Moorov zákon, Dennardov zákon a čo ďalej; Nanoelektronika, viacprocesorové systémy;
 3. Vízie riešenia problémov ľudstva pomocou ICT: Problém starnúcej populácie; Problém životného prostredia; Problém s energiou;
 4. Dátové centrá súčasnosti; Aplikácie typu úložisko;
 5. Sieťové kódovanie pre distribuované pamäťové systémy v mračne: Úvod do kódovania v sieti;
 6. Sieťové kódovanie pre scenáre typu “Broadcast a multicast” (kódy typu Fontána, LT, Raptor a vlastné výsledky): kódy typu Fontána; kódy typu LT;  kódy typu Raptor; Vlastné výsledky;
 7. Synchronizácia dát , metóda ISCOD a jej súvislosť s Indexovým kódovaním;
 8. Vývoj v oblasti bezdrôtových sietí: Presun inteligencie do terminálov; 3G;
 9. Vývoj v oblasti bezdrôtových sietí: Presun inteligencie do terminálov; 4G;
 10. Vývoj v oblasti bezdrôtových sietí: Presun inteligencie do terminálov; 5G;

Odporúčaná literatúra: IEEE/IET Electronic Library (IEL)

 

Cena:

 • 99 € (bez testu a certifikátu)
 • 168 € (s testom a certifikátom)

Ako sa prihlásiť: Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky zaslanej na e-mail:

dekanat.fi@paneurouni.com

Kontakt:

dekanat.fi@paneurouni.com
Tel: +421 2 6820 3639

 

Bloky výučby

• Trendy v IKT

23.02.2018      15:10 – 18:25 poslucháreň 301 (4)

09.03.2018      15:10 – 18:25 poslucháreň 301 (4)

23.3.2018        15:10 – 18:25 poslucháreň 301 (4)

06.04.2018      15:10 – 18:25 poslucháreň 301 (4)

13.04.2018      15:10 – 18:25 poslucháreň 301 (4)

20.04.2018      15:10 – 18:25 poslucháreň 301 (4)