PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Foundation

Prečo projektové riadenie? V aktuálnom dynamickom prostredí je čoraz ťažšie udržať firmu v stabilite a ešte náročnejšie je vytvoriť z nej dlhodobo prosperujúcu spoločnosť. Na aktuálnu situáciu reaguje projektový manažment, ktorý je jedným z najefektívnejších nástrojov riadenia zmien v rámci organizácie.
Prečo PRINCE2®: Získajte skúsenosti s efektívnou metodikou PRINCE2®, ktorá je v súčasnosti jednou z najznámejších a najpoužívanejších metodík v oblasti riadenia projektov na svete. Ide o osvedčenú metódu riadenia projektov, ktorá poskytuje návod, ako riadiť projekty bez ohľadu na ich obsah, typ organizácie, geografickú polohu projektu, či iné špecifiká. Je postavená na najlepších skúsenostiach odborníkov z rôznych odvetví, ktorí svoje know-how pravidelne aktualizujú.
O čom je projektové riadenie: Projektové riadenie možno zjednodušene definovať ako umenie koordinácie ľudí, materiálov, peňazí a časových plánov a to tak, aby bol daný projekt ukončený v stanovenom čase  pri plánovaných nákladoch s požadovanou kvalitou. Vďaka tomu je následne dosiahnuteľný očakávaný prínos a naplnia sa očakávania zadávateľa. Súčasťou projektového riadenia je aj delegovanie, monitorovanie a riadenie všetkých aspektov projektu vrátane motivácie  zainteresovaných strán k samotnému dosiahnutiu projektových cieľov.
Pre koho je kurz určený: Projektovým manažérom, vrcholovým manažérom, podnikateľom, vedúcim rôznych tímov, začínajúcim manažérom a všetkým záujemcom o projektové riadenie, či zvýšenie kvalifikácie na trhu práce.
Rozsah kurzu: 3 dni spolu s certifikačnou skúškou.
Certifikácia: Každý absolvent kurzu získa certifikát o jeho absolvovaní od Paneurópskej vysokej školy. V cene kurzu je aj medzinárodne uznávaná certifikácia PRINCE2®  Foundation, ktorú získa študent po úspešnom zložení certifikačnej skúšky.
Garant kurzu: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Termín kurzu: Otvárame podľa záujmu
Cena kurzu:

890 EUR s DPH

  1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na kurz
  • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si KURZ
  • nezabudnite si poznačiť vaše vygenerované prihlasovacie údaje
  1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
  2. Počkajte, budeme vás v najbližších dňoch kontaktovať

Infolinka pre uchádzačov

Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com