Fakulta Informatiky

Harmonogram akademického roka

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

 

ZIMNÝ SEMESTER Obdobie
 

Zápisy študentov

11.09.2017– 22.09.2017
Otvorenie akademického roka 25.09.2017
 

Trvanie semestra

25.09.2017 – 04.02.2018
 

Výučba – denné štúdium

 

25.09.2017– 16.12.2017
 

Konzultácie – externé štúdium

30.09.2017 – 16.12.2017
Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium 11.12.2017 – 03.02.2018
Vianočné prázdniny 20.12.2017 – 01.01.2018
Štátne sviatky počas semestra 01.09.2017 (piatok), 15.09.2017 (piatok), 01.11.2017 (streda), 17.11.2017 (piatok)
LETNÝ SEMESTER Obdobie
Trvanie semestra 05.02.2018 – 30.06.2018
Výučba – denné štúdium

– pre 1. ročník II. stupeň

– pre 2. ročník II stupňa

05.02.2018 – 28.04.2018

do 21.04.2018

Konzultácie – externé štúdium

– pre 1. ročník II. stupeň

– pre 2. ročník II stupňa

10.02.2018 – 28.04.2018

do 21.04.2018

Skúškové obdobie denné a externé štúdium (vrátane obdobia na predtermíny): – pre 1. ročník II. stupeň

– pre 2. ročník II stupňa

23.04.2018 – 30.06.2018

16.04.2018 – 30.06.2018

Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 04.06.2018, 31.07.2018
Odovzdanie záverečných diplomových prác

(II. stupeň)

15.05.2018 (UIS), 22.05.2018 (štud. odd.), 27.7.2018.(UIS), 31.07.2018 (štud.odd.)
Štátne skúšky na magisterskom štúdiu

(II. stupeň)

13.06.2018 – 14.06.2018
Prijímacie konanie na II. stupeň štúdia 10.07.2018
Promócie absolventov 06.07.2018
Veľkonočné prázdniny 30.3. 2018 – 2.4. 2018
Štátne sviatky počas semestra 06.01.2018 (sobota), 30.03.2018 (piatok), 02.04.2018 (pondelok), 01.05.2018 (utorok), 8.05.2018 (utorok)
Obdobie hlavných prázdnin 1. 7. 2018 – 31.8.2018
Opravný termín štátnych skúšok I. stupeň / II. stupeň 21.08.2018 – 24.08.2018

 

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia:

Študenti 2. ročníka štúdia preukazujú ku dňu 04.06.2018 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 114 kreditov za magisterský stupeň štúdia (bez ŠZS)
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí  k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa  štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom pri splnení podmienok v zmysle Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ, v ak. roku 2018/2019 môžu pokračovať v 3. roku  magisterského stupňa štúdia.

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.