Fakulta informatiky

Absolventi Fakulty informatiky PEVŠ sú najlepšie platení absolventi

V týchto dňoch sa väčšina stredoškolákov rozhoduje, na ktorú vysokú školu sa prihlási. Pomôcť im môže aj nový portál www.lepsieskoly.sk. Rebríček Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vychádza z analýzy dát Sociálnej poisťovne o absolventoch VŠ štúdia za obdobie 2008 – 2014. V hodnotení boli úspešné aj fakulty Paneurópskej vysokej školy.

V rebríčku „Najlepšie platení absolventi“ sa Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy umiestnila na prvom mieste. Naši študenti 1. stupňa externej formy štúdia zarábajú každý mesiac brutto priemerne 1637 € podľa štatistických údajov Sociálnej poisťovne agregovaných od roku 2008 bez ohľadu na formu a stupeň štúdia.

Zverejnené údaje majú slúžiť uchádzačom o štúdium na vysokých školách, ako aj širšej verejnosti. Ambíciou projektu je poskytnúť informácie, ktoré sa vzťahujú priamo či nepriamo k problematike uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl na trhu práce.

Projekt Lepšie školy je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Garantom prieskumu je Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR), ktoré zastrešuje projekt: Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Viac informácií o projekte je uverejnených na: www.lepsieskoly.sk.

<<< Späť