Sme najlepšie hodnotená súkromná vysoká škola v SR.

Odštartuj sa, zamiluj sa, študuj, uplatni sa! Podľa nezávislého medzinárodného hodnotenia UniRank sme najlepšou súkromnou vysokou školou na Slovensku. Ak na súkromnú, tak na Paneurópsku v Bratislave. 

,

Fakulta ekonómie a podnikania spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy dosiahli fantastický úspech!  Stali sa najlepšími fakultami spomedzi všetkých súkromných vysokých škôl a porazili drvivú väčšinu verejných univerzít. Nezávislé hodnotenie spoločnosti TREXIMA bolo uverejnené  v denníku TREND 27.11.2019. Do detailného prieskumu bolo zaradených viac ako 1000 študijných programov na 116 fakultách všetkých vysokých škôl na Slovensku. Hodnotiacimi kritériami boli: mzda absolventa 5 rokov po skončení štúdia, nezamestnanosť absolventov, umiestnenie vo vyštudovanom odbore, perspektíva do budúcnosti a spokojnosť so štúdiom. Presne tieto kritériá sú pre našu školu kľúčové už od jej vzniku.

Aké sú výsledky?  

  • Fakulta práva PEVŠ je na 1. mieste spomedzi všetkých šiestich  fakúlt práva  a na deviatom mieste v absolútnom poradí,
  • Fakulta ekonómie a podnikania skončila na 3. mieste v obrovskej konkurencii viac než tridsiatich ekonomických fakúlt a na 16 mieste v absolútnom poradí,
  • podľa nezávislého medzinárodného hodnotenia UniRank sme najlepšie hodnotená súkromná VŠ na Slovensku.

Odštartuj sa 

Otvárame svoje brány pre všetkých záujemcov o štúdium Fakulty práva, Fakulty masmédií a Fakulty psychológie v budove na Tomášikovej 20, Bratislava. Na budúcich vysokoškolákov čakáme v dňoch 18.10./22.11./24.1./21.2./15.5. 2019. Na každý deň otvorených dverí je nutné prísť vždy v čase o 10:00. Ospravedlnenky budú pripravené.

Pre uchádzačov o štúdium na Fakulte informatiky, Fakulte ekonómie a podnikania a Fakulte masmédií na Tematínskej 10, Bratislava a to v dňoch 11.10./29.11./31.1./28.2./22.5. 2019. Na každý deň otvorených dverí je nutné prísť vždy v čase o 10:00. Ospravedlnenky budú pripravené.

Odštartuj sa! Až keď uvažuješ nad inou školou, bez toho aby si sa prišiel pozrieť, nemôžeš porovnať. Výber správnej školy je dôležité rozhodnutie.

Zamiluj sa

Zamiluj sa do nášho individuálneho prístupu, kde je študent partnerom. Kde pedagógovia poznajú študentov po mene a kde nie sú študenti len číslom. Niektorí pedagógovia si dokonca so študentmi tykajú.

Zamiluj sa do nášho vybavenia.

Zamiluj sa do nášho fotoateliéru

Zamiluj sa do nášho zvukového štúdia

Zamiluj sa do nášho televízneho štúdia

Zamiluj sa do nášho mediálneho centra

Zamiluj sa do nášho laboratória Industry 4.0

Zamiluj sa do laboratória robotiky

Zamiluj sa do nášho laboratória virtuálnej a rozšírenej reality

Rozhodni sa

Na PEVŠ máme akreditovaných vyše 40 študijných programov s vysoko atraktívnymi zameraniami. Napr. na Fakulte informatiky je to Aplikácia virtuálnej a rozšírenej reality, Priemysel 4.0 a Big Data, Kybernetická bezpečnosť, aplikovaná informatika.  Viac o predmetoch a zameraniach.

Na Fakulte ekonómie a podnikania je to ekonomika a manažment podnikania, inovatívny Manažment startupov, dane, účtovníctvo a finančné poradenstvo alebo ekonomika a manažment podnikania so zameraním na cestovný ruch. Viac o predmetoch a zameraniach.

Na Fakulte práva Športové právo, Realitné právo, Medicínske právo a Európske právo. Fakulta práva umožňuje rovnako ako Fakulta ekonómie a podnikania štúdium s online podporou. Viac o predmetoch a zameraniach.

Na Fakulte psychológie je to psychológia.Viac o predmetoch a zameraniach.

Na Fakulte masmédií je to masmediálna a marketingová komunikácia.  Silnou výhodou štúdia na Fakulte masmédií PEVŠ v odbore Masmediálna komunikácia v porovnaní s inými vysokými školami je tá, že máte možnosť získať nové vedomosti z dvoch atraktívnych oblastí – zo sveta médií a zo sveta marketingu. V prípade Dizajnu médií je výhodou širokospektrálny rozhľad v oblasti dizajnu, umenia, fotografie, audiovizuálneho dizajnu a v získaní mnohých iných praktických zručností. Vybrali sme pre Vás tie najzaujímavejšie predmety na masmédiách, s ktorými sa môžete počas štúdia masmédií a marketingu stretnúť. Viac o predmetoch a zameraniach.

Študuj

Študuj na Fakulte práva, informatiky, masmédií, psychológie alebo ekonómie a podnikania. Pozri sa aké je štúdium v podobe rozhovorov s našimi študentmi.

Henrieta Koklesová, študentka Fakulty psychológie

Oliver Bori, študent Fakulty Práva

Andrej Tichý, študent Fakulty informatiky

Simona Magnusová, študentka Fakulty ekonómie a podnikania

Simona Škodová, študentka Fakulty masmédií

Uplatni sa

Pozri sa ako sa uplatnili niektorí naši absolventi.

Zuzana Megová, práca na ministerstve kultúry

Dominika Mičechová, TV Markíza Reflex – vedúca vydania

Monika Kurtová, IBM

Medzi úspešných absolventov patria aj Mgr. Katarína Otčenášová, Agilita advokátska kancelária, Mgr. RNDr. Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie,JUDr. Ján Šikuta, PhD., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, JUDr. Ľubomír Dobrík, PhD., sudca Ústavného súdu SR, JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LL.M. partner Advokátskej kancelárie v SR Soukeník-Štrpka, PhDr. Beáta Grassl, psychologička a riaditeľka CPPPaP Zvolen, PhDr. Mgr. Elena Fortis, súdny znalec v odbore psychológia, Vanda Kyselicová, DeputyHead of LocalPrograms, TV MARKÍZA, Lucia Hlaváčková, redaktorka Televíznych novín, TV Markíza, Hana Džurná, redaktorka domáceho spravodajstva, TA3 a mnohí ďalší.

Elektronickú prihlášku môžete podať TU!