Blog

Vyberte si atraktívne ekonomické zameranie

Aké ekonomické zameranie si môže študent Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ vybrať?

Vyprofilovaním sa vo vybranom odbore môžu študenti počas štúdia prehlbovať poznatky v konkrétnej oblasti. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ pre študentov vybrala ekonomické zamerania, ktoré sú aktuálne k novodobým trendom v oblasti ekonómie, podnikania, manažmentu. Pre budúcich účtovníkov, daňovníkov a finančných poradcov si fakulta pripravila ekonomické zameranie Účtovníctvo, daňovníctvo a finančné poradenstvo. Ak uvažujete pôsobiť v oblasti startupov, perspektívne je ekonomické zameranie Manažment Startupov.  Aktuálne je možné podať online prihlášku aj do 31.5.2023.

Ekonomické zameranie pre budúcich účtovníkov, daňovníkov a finančných poradcov

Vybrané zameranie je zacielené na získanie vedomostí pre podnikových ekonómov, manažérov vo vlastných firmách so základnou znalosťou ekonomických a manažérskych vzťahov. Štúdium pripraví ekonóma na oblasť účtovníctva, daní a finančného poradenstva. Ekonomické zameranie Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo pripraví absolventa na prácu v malých a stredných podnikoch, v súkromnom sektore, ale aj v medzinárodnom prostredí – v podnikoch so zahraničnou účasťou alebo v zahraničných firmách na pozíciách stredného manažmentu. Má tiež znalosti z finančného účtovníctva a vie analyzovať účtovnú závierku a zároveň dokáže poskytovať finančné poradenstvo pre malé a stredné podniky. Ekonomické zameranie Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo obsahuje skupinku voliteľných predmetov. Po ich absolvovaní získa študent certifikát.

 

Ekonomické zameranie pre začínajúcich startupistov

Startupisti, ktorí sa vzdelávajú, dokážu podľa svetových prieskumov zarobiť až 7-násobok priemerného platu. Potrebné vzdelanie zabezpečí ekonomické zameranie Manažment startupov. Orientuje sa na problematiku začínajúcich inovatívnych podnikov s potenciálom globálneho rastu a umožňuje im nahliadnuť do systémov ich fungovania. Študenti sa stretnú počas výučby s potenciálnymi problémami, ktoré startupistov a mladých začínajúcich podnikateľov na Slovensku ohrozujú. Po úspešnom ukončení štúdia bude zvládať problematiku riadenia podniku a vedieť, ako myslieť globálne a realizovať v podniku expanziu i prienik na zahraničné trhy. Absolvent si vie vypracovať konkurenčnú analýzu, ale aj  pripraviť životaschopný biznis plán a zabezpečiť získavanie financií na nevyhnutný rast. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát. Zameranie Manažment startupov obsahuje skupinku voliteľných predmetov. Po ich absolvovaní získa študent certifikát.

 

Ponuka bakalárskeho štúdia Ponuka magisterského a inžinierskeho štúdia Online prihláška

 

<<< Späť