Spolupráca so strednými školami

Spolupráca so strednými školami

Náš inovatívny prístup vo vzdelávaní vedie študentov stredných škôl k sebapoznávaniu.

Spoluprácou so strednými školami vytvárame študentom vhodné prostredie na dovzdelávanie a zároveň aj na sebapoznanie. Študenti majú prakticky neobmedzené možnosti vo výbere vysokej školy a v ich ďalšom smerovaní. Kooperáciou medzi inštitúciami im vieme vytvoriť priaznivé prostredie pre zážitkové vyučovanie a priamo poukázať na dôležitosť prepojenia teoretických vedomostí s praxou. Cieľom je, aby so svojimi spolužiakmi a pedagógmi absolvovali špecializované prednášky s kvalifikovanými pedagógmi- špecialistami v danej oblasti a na vlastnej koži zažili spôsob výučby na vysokej škole. Medzi pravidelné aktivity patria aj Dni otvorených dverí, ktoré stredoškolákom umožnia spoznať študijné odbory, priestory a priamo sa zoznámiť so študentmi fakúlt a pedagógmi.

Na tento akademický rok je ponuka prednášok pre stredné školy nasledovná:

Prednášky z Fakulty informatiky PEVŠ:

Programovanie robota

60 minút v koži IT analytika

The Story of Internet

Prenos dát na viac ako 20 miliárd km s menej ako 20 W

Prednášky z Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ:

Lesk a bieda štatistiky

Týka sa internacionalizácia iba sveta alebo aj nás?

Prednášky z Fakulty masmédií PEVŠ:

Generácia Z a influenceri

Čo je to tvorba pre médiá?

Film bez slov, alebo tanečný film

Kreativita- ako sa pozerať na svet inak

Nakrúcanie hranej sekvencie v televíznom štúdiu

Je reklama len nátlaková akcia?

Ako nakrútiť film na mobilný telefón alebo na malú kameru

Tajomstvá práce filmového a televízneho režiséra

Deň v koží vysokoškoláka

V jeden deň sa môže celá trieda stať súčasťou vysokoškolského štúdia. Vytvoríme vybranej triede špeciálny rozvrh a navštívi so svojim študentmi vysokoškolské prednášky, ktoré sa vo vybraný deň uskutočnia. Trieda si sama vyberá tému, o ktorú má záujem. Začiatok Dňa v koži vysokoškoláka je vždy o 8:00 hod., prípadne o 8:30 hod. s trvaním do 13:00 hod.

 Deň otvorených dverí

Počas dňa otvorených dverí sa stredoškoláci môžu zoznámiť s dekanmi, prodekanmi, pedagógmi a študentmi jednotlivých fakúlt Paneurópskej vysokej školy. Všetky prednáškové miestnosti a laboratóriá budú otvorené v rámci moderovanej exkurzie, počas ktorej môžete zistiť, ako sa u nás vyučuje a čo všetko sa v laboratóriách robí.

Termíny DOD:

Fakulta práva, Fakulta psychológie, Fakulta masmédií PEVŠ

Tomášikove 20, Bratislava

25.1.2019/22.2.2019 so začiatkom o 10:00

Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ

Tematínska 10, Bratislava

18.1.2019 /15.2.2019 so začiatkom o 10:00

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo nápadov nás neváhajte kontaktovať e-mailom na marketing@paneurouni.com, alebo telefonicky na 0907/165 759.

 

Stredná priemyselná škola elektrotechniká Karola Adelara v Mediálnom centre Paneurópskej vysokej školy absolvovala prednášku vedúceho Ústavu dizajn médií Fakulty masmédií PEVŠ doc. Antona Szomolányiho, ArtD. o tom, ako nakrútiť film na mobilný telefón alebo na malú kameru.

Prednášky na Fakulte informatiky PEVŠ sa zúčastnila SPŠE Hálova. Prodekan Fakulty informatiky PEVŠ, Ing. Juraj Štefanovič, PhD. prednášal základy multimédií.