Kontakty

Bc. Katarína Škorvagová

Funkcia: Vedúca knižnice a evidencia publikačnej činnosti

Pracovisko: Knižnica – Ružinov / Petržalka

Tel: +421 2 4820 8810, + 421 2 6820 3602

E-mail: katarina.skorvagova@paneurouni.com