Kontakty

Knižničné a informačné služby

Pracovisko: Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Tel: +421 2 4820 8844

E-mail: kniznica@paneurouni.com