Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA

, Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA

Zmluvy o  poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

 

Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-XXXXX“.

 

Poskytovateľ:

Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky

Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

IČO: 00151 513

DIČ: 2020845057

Štatutárny orgán: Ing. Július Jakab, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

 

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda

Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

 

1.

prof. Halyna Mishchuk  (zmluva)

Kód projektu: 09I03-03-V01-00013

Trvanie projektu: od 01.10. 2022 do 30. 09. 2025

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 159 120 EUR

2.

prof. Myroslava Anatoliivna SADOVA, PhD., (zmluva)

Kód projektu: 09I03-03-V01-00074

Trvanie projektu: od 1.10. 2022 do 30.9. 2025

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 104 400 EUR

3.

Mgr. Galyna Lapshun  (zmluva)

Kód projektu: 09I03-03-V01-00123

Trvanie projektu: od 17.10. 2022 do 31.08. 2025

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 42 309,10 EUR

 

Aktivity

 

 

Publicita

 

 

Fotogaléria