Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA

, Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA

Zmluvy o  poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

 

Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-XXXXX“.

 

Poskytovateľ:

Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky

Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

IČO: 00151 513

DIČ: 2020845057

Štatutárny orgán: Ing. Július Jakab, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

 

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda

Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

 

1.

prof. Halyna Mishchuk  (zmluva)

Kód projektu: 09I03-03-V01-00013

Trvanie projektu: od 01.10. 2022 do 30. 09. 2025

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 159 120 EUR

2.

prof. Myroslava Anatoliivna SADOVA, PhD., (zmluva)

Kód projektu: 09I03-03-V01-00074

Trvanie projektu: od 1.10. 2022 do 30.9. 2025

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 104 400 EUR

3.

Mgr. Galyna Lapshun  (zmluva)

Kód projektu: 09I03-03-V01-00123

Trvanie projektu: od 17.10. 2022 do 31.08. 2025

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 42 309,10 EUR

 

Aktivity

1. prof. Halyna Mishchuk

1. Social Responsibility: Opportunities for Integral Assessment

and Analysis of Connections with Business Innovation – vedecký článok

Social Responsibility: Opportunities for Integral Assessment and Analysis of Connections with Business Innovation – vedecký článok

2. Employment risks under the conditions of the COVID-19

pandemic and their impact on changes in economic behaviour – vedecký článok

Employment risks under the conditions of the COVID-19 pandemic and their impact on changes in economic behaviour – vedecký článok

3. Digital Skills of Civil Servants: Assessing Readiness for Successful Interaction in e-society – vedecký článok

Digital Skills of Civil Servants: Assessing Readiness for Successful Interaction in e-society – vedecký článok

4. Impact of information and communications technology on the development and use of knowledge – vedecký článok

Impact of information and communications technology on the development and use of knowledge – vedecký článok

5 CREPČ – Zoznam záznamov – prof. Halyna Mishchuk

CREPČ – Zoznam záznamov – prof. Halyna Mishchuk

2. prof. Myroslava Anatoliivna SADOVA, PhD.

1. Inkluzívne vzdelávanie v školách na Ukrajine

Inkluzívne vzdelávanie v školách na Ukrajine

2. První výsledky programu psychosociální podpory

První výsledky programu psychosociální podpory

3. Theoretical strucure of motivation components personal potential of gifter young man and girls

Theoretical strucure of motivation components personal potential of gifter young man and girls

4. Empirické výsledky výskumu stanovovania cieľov pri realizácii osobnostného potenciálu nadanej mládeže v podmienkach stanného práva

Empirické výsledky výskumu stanovovania cieľov pri realizácii osobnostného potenciálu nadanej mládeže v podmienkach stanného práva

3. Mgr. Galyna Lapshun

1. Prvé výsledky programu psychosociálnej podpory „STRONG“ v bratislavských školách

Prvé výsledky programu psychosociálnej podpory „STRONG“ v bratislavských školách

Prednášky

Migrácia a jej vplyv na zmeny ľudského kapitálu pre doktorandov, dňa 16.03.2023

prof. Halyna Mishchuk

, Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA    , Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA

, Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA , Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA , Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA

Migrácia a jej vplyv na zmeny ľudského kapitálu pre doktorandov, dňa 27.04.2023

prof. Halyna Mishchuk

, Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA , Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA

, Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA , Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA

, Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA , Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA

Fotogaléria

Pracovná porada k projektu: 09I03-03-V01-00074

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.,  prof. Myroslava Anatoliivna SADOVA, PhD.,  prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

, Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA  , Štipendiá pre excelentných výskumníkov UA