Fakulta informatiky

Úradné oznamy

Oznámenie o konaní obhajob rigoróznych prác a rigoróznych skúšok 11. 12. 2022 Dňa 25.01. 2023 o 13.00 hod. sa na Fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy uskutočnia obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijnom odbore Informatika.
Harmonogram zápisov na FI v akademickom roku 2022/2023 14. 07. 2022 Harmonogram zápisov Fakulty informatiky PEVŠ v AR 2022/2023 Harmonogram
Oznámenie o konaní štátnych záverečných skúšok 23. 05. 2022 Dňa 08.06. 2022 o 8.30 hod. sa na Fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy uskutočnia štátne záverečné skúšky Magisterského štúdia v študijnom programe Aplikovaná informatika v…
Oznámenie o konaní obhajob rigoróznych prác a rigoróznych skúšok 19. 05. 2022 Dňa 08.06. 2022 o 14.00 hod. sa na Fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy uskutočnia obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijnom odbore Informatika.
Informácia o vybavovaní podnetov 12. 05. 2022 Podnetmi, ktoré boli zaslané vedeniu Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy sa vedenie pravidelne zaoberá a pristupuje k ich riešeniu s plnou vážnosťou. Na základe anonymného…
DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FI PEVŠ 11. 10. 2021 Akademický senát Fakulty informatiky PEVŠ vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa uskutočnia na Fakulte informatiky PEVŠ dňa 27. októbra v…
VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU PEVŠ 02. 09. 2021 Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa…