Výsledky volieb do Akademického senátu PEVŠ za Fakultu informatiky

Výsledky volieb do Akademického senátu PEVŠ za Fakultu informatiky

Výsledky volieb do Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy konané v dňoch 15., 16., 17.5.2023.

 

Vo voľbách do Akademického senátu PEVŠ v dňoch 15., 16., 17.5.2023 za Fakultu informatiky boli zvolení za členov títo kandidáti v poradí:

Zamestnanecká časť:

1. Július Hlaváč, Ing., PhD.

Ústav aplikovanej informatiky

2. Juraj Štefanovič, Ing., PhD.

Ústav aplikovanej informatiky

3. Štefan Kozák, prof. Ing., PhD.

Ústav aplikovanej informatiky

 

Náhradníci

1. Frank Schindler, prof. RNDr., PhD.

Ústav aplikovanej informatiky

 

Študentská časť:

1. Vladimír Tomko 1.r.Bc./ D

2. Michal Drobný 4.r.Bc./ EXT

 

Náhradníci

1. Lukáš Šimon 1.r.Bc./ D

<<< Späť