Zoznam kandidátov do volieb za členov Akademického senátu PEVŠ za Fakultu informatiky

Zoznam kandidátov do volieb za členov Akademického senátu PEVŠ za Fakultu informatiky

Termín volieb:

15. mája 2023 v čase od 13,00 hod do 16,00 hod.

16. mája 2023 v čase od 10,00 hod do 12,00 hod.

17. mája 2023 v čase od 10,00 hod do 12,00 hod.

Miesto konania volieb:

– Zasadačka Fakulty informatiky č.m. 206 , Tematínska 10, Bratislava – pre študentskú časť

– Dekanát Fakulty informatiky č.m. 204 , Tematínska 10, Bratislava – pre zamestnaneckú časť

 

Zamestnanecká časť akademickej obce Fakulty informatiky PEVŠ

Por.č.  Meno a priezvisko kandidáta
1. Ing. Július Hlaváč, PhD.
2. prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
3. prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
4. Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

 

Študentská časť akademickej obce Fakulty informatiky PEVŠ

Por.č. Meno a priezvisko kandidáta
1. Michal Drobný
2. Lukáš Šimon
3. Vladimír Tomko

Poradie kandidátov je zoradené podľa abecedy.

<<< Späť