Voľby do Akademického senátu PEVŠ

Voľby do Akademického senátu PEVŠ

Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do Akademického senátu PEVŠ, ktoré budú prebiehať na jednotlivých fakultách PEVŠ v dňoch 15., 16. a 17. mája 2023 v časoch:

15.5.2023 od 13,00 hod. do 16,00 hod.

16.5.2023 od 10,00 hod. do 12,00 hod.

17.5.2023 od 10,00 hod. do 12,00 hod.

 

Voľby do Akademického senátu PEVŠ za Fakultu informatiky PEVŠ pre študentskú časť sa uskutočnia v zasadačke Fakulty informatiky č.m. 206, a pre zamestnaneckú časť na dekanáte Fakulty informatiky č.m. 204, Tematínska 10, Bratislava.

<<< Späť