Fakulta informatiky

Úradné oznamy

Zoznam kandidátov v doplňujúcich voľbách do Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ 12. 02. 2018 Termín volieb: 14. februára 2018 v čase od 14,00 hod do 16,00 hod. Miesto konania volieb: zasadačka Fakulty informatiky, Tematínska 10, Bratislava, č.m. 206.   Zamestnanecká…
Doplňujúce voľby do Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ 06. 02. 2018 Akademický senát  Fakulty informatiky PEVŠ vyhlásil doplňujúce voľby do Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa uskutočnia na Fakulte informatiky PEVŠ dňa 14. februára 2018 v čase od 14,00 hod…
Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2017/2018 05. 02. 2018 Dekan Fakulty Informatiky PEVŠ vyhlasuje 8. ročník súťaže v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) pre akademický rok 2017/2018. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti Fakulty Informatiky PEVŠ…
Voľby do akademického senátu PEVŠ 24. 01. 2018 Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa uskutočnia na…
Termíny zápisov na ak. rok 2017/2018 na Fakulte informatiky PEVŠ 11. 07. 2017 Termíny zápisov na ak. rok 2017/2018 na Fakulte informatiky PEVŠ ročník stupeň forma dátum čas miestnosť 1. bakalársky denná 18.9.2017 9,00h poslucháreň 207 (bývalá P5)…
Časový harmonogram akademického roka 2017/2018 01. 06. 2017 Na stiahnutie: Časový harmonogram akademického roka 2017/2018  
Predstavovanie kandidátov na funkciu dekana Fakulty informatiky PEVŠ a voľba dekana na funkčné obdobie 2017-2021 – 26.5.2017 22. 05. 2017 Dňa 26.5.2017 o 11:00 sa uskutoční predstavovanie kandidátov na funkciu dekana Fakulty informatiky PEVŠ a zároveň sa uskutočnia tajné voľby dekana Akademickým  senátom FI PEVŠ Miesto konania:…
ŠVOČ 2016/2017 – Vyhodnotenie 10. 05. 2017 Dňa 6.5.2017 sa konal 7. ročník súťaže Študentská vedecká a odborná činnosti (ŠVOČ) Fakulty informatiky PEVŠ. Vyhodnotenie súťaže