Voľby do Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ

Voľby do Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ

Akademický senát  Fakulty informatiky PEVŠ vyhlásil 10. októbra 2018 voľby do Akademického senátu FI PEVŠ, ktoré sa uskutočnia na Fakulte informatiky PEVŠ dňa  23. októbra 2018 v čase od 10,00 hod do 14,00 hod. na Tematínskej, v zasadačke Fakulty informatiky PEVŠ, č.m. 206.

 Kandidátov do volieb do zamestnaneckej a študentskej  časti je možné navrhovať do 16. októbra 2018 do 14,00 hodiny.

 Mená kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti  budú oznámené na výveske UIS najmenej dva dni pred termínom konania volieb.

 

<<< Späť