Termíny zápisov na ak. rok 2018/2019 na Fakulte informatiky PEVŠ

Termíny zápisov na ak. rok 2018/2019 na Fakulte informatiky PEVŠ

Termíny zápisov na ak. rok 2018/2019 na Fakulte informatiky PEVŠ
ročník stupeň forma dátum Čas miestnosť
1. bakalársky denná 19.09.2018 9,00h poslucháreň 207 (bývalá P5)
1. bakalársky externá 19.09.2018 9,00h poslucháreň 207 (bývalá P5)
2. bakalársky denná 11.09.2018 9,00h poslucháreň 212 (bývalá P3)
2. bakalársky externá 11.09.2018 14,30h poslucháreň 212 (bývalá P3)
3. bakalársky denná 12.09.2018 9,00h A-K poslucháreň 212 (bývalá P3)
3. bakalársky denná 12.09.2018 13,00h  L-Z poslucháreň 212 (bývalá P3)
1. magisterský denná 20.09.2018 9,00h poslucháreň 207 (bývalá P5)
1. magisterský externá 20.09.2018 9,00h poslucháreň 207 (bývalá P5)
2. magisterský denná 13.09.2018 9,00h poslucháreň 212 (bývalá P3)
2. magisterský externá 13.09.2018 14,30h poslucháreň 212 (bývalá P3)

Kontakt na študijné oddelenie: studijne.fi@paneurouni.com

Dôležitá informácia: Podmienkou štúdia na FI je riadny zápis každého prijatého uchádzača osobne v stanovenom termíne.

Na zápise dostanete potvrdenia o štúdiu pre rodičov, zamestnávateľa, poisťovne, a pod.

Čo si priniesť na zápis do prvého ročníka bakalárskeho stupňa?

  • rozhodnutie o prijatí na štúdium,
  • vytlačenú a podpísanú zmluvu o štúdiu,
  • vytlačený a podpísaný platobný kalendár,
  • občiansky preukaz,
  • notárom overenú fotokópiu rodného listu,
  • farebnú fotografiu 3,5 × 4,5 cm,
  • originál dokladu o zaplatení školného (môže to byť napr. poštový preukaz, potvrdenie o vklade do banky alebo výpis z účtu)
  • ak bol študent prijatý podmienečne, musí v deň zápisu priniesť overenú kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní.

Poznámka: Školné na akademický rok 2018/2019 je prijatý uchádzač povinný zaplatiť do termínu, ktorý je vygenerovaný v platobnom kalendári. V deň zápisu musí byť platba spárovaná v UIS (univerzitný informačný systém). Bez spárovania platby, systém UIS nedovolí študenta zapísať.

Informácie pre vyššie ročníky:

Na zápis si prineste:

  • doklad o úhrade školného,
  • vytlačený a podpísaný platobný kalendár

Na zápise dostanete potrebné potvrdenia o štúdiu.

Pomoc pri generovaní dokumentov zo systému UIS nájdete tu.

<<< Späť