Dekanské voľno pre študentov Fakulty informatiky PEVŠ počas Veľkej noci – 3.4.2018 (utorok)

Dekanské voľno pre študentov Fakulty informatiky PEVŠ počas Veľkej noci – 3.4.2018 (utorok)

V súvislosti so sviatkami Veľkej noci udelil dekan Fakulty informatiky PEVŠ doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. dekanské voľno na deň 3.4.2018 (utorok). Výučba v tento deň sa ruší.

<<< Späť