Fakulta informatiky

Úradné oznamy

Oznam o voľbe dekana FI PEVŠ a zoznam kandidátov 18. 05. 2021 Volebná komisia Akademického senátu FI PEVŠ pre voľbu kandidátov na dekana Fakulty Informatiky PEVŠ oznamuje, že v stanovenom termíne bol v súlade so všetkými predpismi…
Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Fakulty informatiky PEVŠ 30. 03. 2021 Akademický senát Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave vyhlasuje voľby kandidáta na dekana Fakulty informatiky PEVŠ. Návrh na kandidáta na dekana môže podávať členovia…
Oznámenie o konaní obhajob rigoróznych prác a rigoróznych skúšok  18. 01. 2021 Dňa 10. 02. 2021 o 13.00 hod. sa na Fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy uskutočnia obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijnom odbore Informatika. 
Vyhlásenie súťaže pre akademický rok 2019/2020 12. 03. 2020 Vyhlásenie súťaže pre akademický rok 2019/ 2020 Prihláška do študentskej vedeckej a odbornej činnosti
Rektorské a dekanské voľno pre študentov 08. 10. 2019 V súvislosti so sviatkom všetkých svätých rektor PEVŠ vypísal rektorské voľno pre študentov PEVŠ na 31.10.2019 (štvrtok) a  dekan Fakulty informatiky PEVŠ  pre študentov FI PEVŠ na 4.11.2019 (pondelok).…