VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU PEVŠ

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU PEVŠ

Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa uskutočnia na jednotlivých fakultách PEVŠ dňa 29. septembra 2021 v čase od 10,00 hod do 14,00 hod.

Voľby do Akademického senátu PEVŠ za Fakultu informatiky PEVŠ sa uskutočnia pre študentskú časť v m.č. 206 (zasadačka), pre zamestnaneckú časť v m.č. 204, Tematínska 10, Bratislava.

Volieb sa zúčastňuje celá akademická obec Fakulty informatiky PEVŠ.

Zoznam kandidátov

Výsledky volieb za FI PEVŠ

<<< Späť