Informácia o vybavovaní podnetov

Informácia o vybavovaní podnetov

Podnetmi, ktoré boli zaslané vedeniu Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy sa vedenie pravidelne zaoberá a pristupuje k ich riešeniu s plnou vážnosťou. Na základe anonymného podnetu bolo realizované šetrenie skutočného stavu a boli realizované opatrenia, ktoré majú za cieľ nápravu daného stavu. V prípade anonymného podnetu nie je možné tento zaradiť na oficiálne rokovanie príslušných orgánov, ale napriek tomu vyvíja vedenie fakulty maximálne úsilie pri jeho riešení.

<<< Späť