DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FI PEVŠ

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FI PEVŠ

Akademický senát Fakulty informatiky PEVŠ vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa uskutočnia na Fakulte informatiky PEVŠ dňa 27. októbra v čase od 10,00 hod do 13,00 hod. na Tematínskej, v zasadačke Fakulty informatiky č.m. 206.

Kandidátov do volieb do zamestnaneckej časti je možné navrhovať do štvrtka 21. októbra 2021 do 12,00 hodiny. Kandidátov do zamestnaneckej časti navrhujú pedagogickí pracovníci a zamestnanci fakulty v pracovnom pomere na plný pracovný čas.

Mená kandidátov do zamestnaneckej časti budú oznámené na výveske UIS najmenej tri pracovné dni pred termínom konania volieb.

<<< Späť