Fakulta informatiky

RNDr. Ján Lacko, PhD.

Funkcia: Dekan

Pracovisko: Fakulta informatiky

Tel: +421 2 6820 3637

E-mail: jan.lacko@paneurouni.com


RNDr. Ján Lacko, PhD. je dekanom Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy. Je vedúcim Laboratória virtuálnej a rozšírenej reality zaradeného do celosvetovej siete laboratórií VR First. V rámci výučby sa zamriava na predmety súvisiace so spracovaním vizuálnych dát a počítačovú grafiku vrátane jej aplikácií. Vyučuje predmety Webové technológie a dizajn, Vizuálne počítanie a multimédiá, Modelovanie a animácia, Virtuálna a rozšírená realita.

V oblasti výskumu sa dlhodobo venuje výskumným aktivitám zameraným na aplikácie virtuálnej reality v oblastiach zdravotníctva, prezentácie múzejných dát, vzdelávania a priemyslu.

Vyučované predmety:

  • Webové technológie a dizajn
  • Vizuálne počítanie a multimédiá
  • Modelovanie a animácia
  • Virtuálna a rozšírená realita

Zoznam riešených projektov od roku 2015:

Názov: Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – “InovEduc” 

Fond: Nórske fondy

Začiatok riešenia: 2015

Pozícia v projekte: riešiteľ

 

Názov: Multimedia & Communication in Education & Science 

Fond: NAWA

Začiatok riešenia: 2019

Pozícia v projekte: riešiteľ

 

Názov: Metody virtualní reality pro rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě  

Fond: GAAA

Začiatok riešenia: 2015

Pozícia v projekte: riešiteľ

 

Názov: Early Warning of Alzheimer

Fond: OPVaI

Začiatok riešenia: 2020

Pozícia v projekte: riešiteľ

 

Názov: Pokročilé aplikácie umelej inteligencie a zobrazovania dát v priemyselnej a medicínskej doméne

Fond: GAAA

Začiatok riešenia: 2015

Pozícia v projekte: vedúci projektu

 

Publikačná činnosť (61 publikácií, 151 citácií [bez autocitácií]: 

Google scholar

Researchgate